Maksud Peribahasa Hutang Lapuk (Contoh Ayat)

  • Whatsapp
Maksud Peribahasa

Hutang Lapuk | Maksud Peribahasa Hutang Lapuk | Contoh Ayat Peribahasa Hutang Lapuk

Maksud Peribahasa Hutang Lapuk

Hutang yang sudah lama tidak dibayar.
Contoh Ayat

Contoh Ayat Peribahasa Hutang Lapuk 

Hutang lapuk syarikat itu berjumlah RM0.8 juta….Baca :  wislah malaysia
Baca Juga :   Pasal Tentang Peradilan Agama (Bunyi Isi Pasal 12B Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009) UUD 1945

Related posts