Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 80, 81, 82, 83

KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA

Saat ini, Anda tengah menjelajahi sebuah sumber informasi yang khusus disiapkan untuk memberikan akses kepada Kunci Jawaban Bahasa Jawa. Dalam konteks ini, kami dengan senang hati akan menyediakan Kunci Jawaban Bahasa Jawa yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tersaji dalam Buku Paket Bahasa Jawa Kelas 8, khususnya yang terdapat pada halaman 80, 81, 82, dan 83. Anda akan menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda serta jawaban yang lebih mendetail untuk pertanyaan essay atau uraian.

Kami berharap bahwa materi Kunci Jawaban ini akan membantu Anda dalam memahami dan mempelajari Bahasa Jawa dengan lebih baik. Semoga Anda dapat memanfaatkan sumber informasi ini untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap materi pelajaran Bahasa Jawa yang ada dalam buku kelas 8. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan bantuan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Jawaban Soal Bahasa Jawa Kelas 8 pada Halaman 80, 81, 82, 83 (Pilihan Ganda dan Essay (Uraian)) 

1. Iklan ing dhuwur isine nawakake ….


a. panggawean

b. lembaga kursus Hangtuah

c. lapangan kerja maritim

d. jasa komputer

Kunci jawaban: B

2. Sing dadi sasarane iklan ing dhuwur yaiku ….

a. kabeh masyarakat

b. masyarakat sakiwa tengene jalan Brajagati

c. Masyarakat sing lagi lulus SMA

d. Bapak Suminto

Kunci jawaban: C

3. Dene sing ditawakake liwat iklan ing dhuwur yaiku kaya ing ngisor iki, kajaba ….

a. kursus kemaritiman

b. kursus pertukangan

c. kursus baby sitter

d. ndandani HP

Kunci jawaban: B

4. ”LPS HANGTUAH” . Perangan kasebut ing iklan diarani ….

a. headline

b. subheadline

c. tagline

d. prodhukshot

Kunci jawaban: B

5. Bubar lulus SMA? Pengin enggal nyambut gawe? Melu wae kursus! Suwene patang sasi! Dijamin lulus langsung nyambut gawe. Panjenengan rawuh wae menyang lembaga pendhidhikan lan kursus Hangtuah! Nganakake kursus kemaritiman, komputer, montir, baby sitter, basa Inggris, basa Jepang, basa Cina, pertukangan, komputer lan teknisi HP.

Perangan ana ing iklan kaya katur ing dhuwur diarani ….

a. Headline

b. Subheadline

c. Tagline

d. Prodhuk shot

Kunci jawaban: D

6. Gatekna tuladha iklan ing ngisor iki!

”Aku iki Beja, bener-bener isih Jaka. Beja, Bersih….., Jujur….., lan …Aja Dumeh. Wong Beja tansah ngunjuk Jamu Beras Kencur Awak Seger Dadi Makmur”

Perangan Tagline ing iklan dhuwur yaiku ….

a. Aku iki Beja.

b. Bener-bener isih Jaka.

c. Beja, bersih…, jujur…., lan aja dumeh.

d. Wong beja tansah ngunjuk Jamu Beras Kencur.

Kunci jawaban: C

7. Iklan kang nduweni titikan/ paugeran kaya ing ngisor iki kalebu jinise iklan….

– Nduweni tujuan mbentuk kesadharan lan pengetahuan bab prodhuk utawa fitur-fitur saka prodhuk kang wis ana.

– Njelasna cara kerja prodhuk.

– Menehi informasi rega lan kemasan prodhuk.

– Ngoreksi prodhuk.

a. iklan informatif

b. iklan persuasif

c. iklan reminder

d. iklan profokatif

Kunci jawaban: A

8. Basa sing digunakake kanggo iklan nduweni sifat kaya ing ngisor iki, kajaba ….

a. persuasif

b. profokatif

c. komunikatif

d. sugestif

Kunci jawaban: A

9. Basa iklan kang persuasif maksude ….

a. Bisa mahanani marang kebutuhane konsumen, menehi kawigaten lan solusi tumrap kebutuhan informasi para warga.

b. Tembung-tembunge jelas, semanak, cekak aos, lan ora mbulet, nganti ngrusak durasi penayangan.

c. Rakitan ukarane bisa ndadekake audience ngrasa kepenak, seneng, tentrem, lan menghibur.

d. Basa sing digunakake bisa ndayani pamiarsa dadi wuwuh utawa tambah kapercayane, saengga ketarik marang sing diiklanake.

Kunci jawaban: D

10. Iklan kang duwe tujuan kanggo nawakake sawijine prodhuk barang lan jasa, lire ndayani masyarakat minangka pangsa pasar supaya ketarik, rumangsa

butuh, lan wusanane gelem tuku utawa nggunakake barang lan jasa sing ditawakake diarani ….

a. iklan komersial

b. iklan layanan masyarakat

c. iklan persuasif

d. iklan reminder

Kunci jawaban: C

11. Nyambuta gawe ngrekasa yen durung rejekine ya uripe pancet pas-pasan.

Tembung: nyambuta gawe ngrekasa ing ukara kasebut tegese ….


a. saupama nyambut gawe ngrekasa

b. sanajan nyambut gawe ngrekasa

c. saupama nyambut gawe ngrekasa

d. prentah supaya nyambut gawe ngrekasa

Kunci jawaban: D

12. Tembung kang dirimbag kanthi panambang /-a/ kang ateges sanajan, saupama, utawa pangarep-arep diarani ….

a. tembung sambawa

b. tembung hagnya

c. tembung saroja

d. tembung kriya

Kunci jawaban: A

13. Dene tembung kang dirimbag kanthi panambang:-a, -en, -na, lan –ana sing tegese prentah diarani ….

a. tembung sambawa

b. tembung hagnya

c. tembung saroja

d. tembung kriya

Kunci jawaban: B

14. ……………

a. Tuku jeli ing warunge pak somat,aja lali sing nomer keramat.

b. Tuku jeli lan tuku kopat,aja lali sing nomer papat.

c. Tuku klambi ing pasar tembayat, ngati-ati watuke kumat.

d. Tuku kwali kanggo nggodhog kopat, aja lali sing nomer papat.

Kunci jawaban: B

15. …………….

a. Yen Doyok sakit mesthi diombeni jamu beras kencur.

b. Yen boyok sakit, ngunjuk wae jamu seger waras.

c. Yeni lan Doyok sakit tumbaske obat cap waras.

d. Yen simbok sakit mesthi ngunjuk jamu seger waras.

Kunci jawaban: B

DAFTAR KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS 8
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 138, 139, 140, 141
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 126
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 118, 119, 120
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 103, 104
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 101
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 95
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 44, 45, 46
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 29, 30, 31
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 80, 81, 82, 83

B. Wangsulanana kanthi patitis!

1. Gawea teks iklan siji wae sing isine nuduhake sekolahmu!

Jawaban:

Sekolah ku fasilitase lengkap… Dibukak pendaftaran murid anyar… Ora bakal kuciwa mlebu sekolahku… Cepet daftar ning sekolah maju mundur jaya

2. Apa wae ancase nulis iklan?

Jawaban:

Nulis iklan nggunakake alat arupa media massa, kaya ta tv, koran, majalah lan sapinunggalane.

3. Terangna nganggo basamu dhewe bab ancase iklan mau kanthi rinci!

Jawaban:

4. Terangna struktur teks iklan!

Jawaban:

Headline yaiku bagian iklan kang paling ditonjolake utawa paling diketokake.

Subheadline yaiku bagian iklan kang nerangake pokok-pokok iklan.

Amplifikasi yaiku bagian iklan kang ngiringi headline lan menehi katrangan kanthi luwih rinci.

Tagline yaiku slogan utawa ukara kang cekak sing digunakake kanggo nuduhake keunggulane produk.

Productshot yaiku gambar produk kang ditawakake.

5. Kepriye basa sing dienggo ing teks iklan sing becik? Terangna!

Jawaban:

Basa sing becik dienggo ing iklan yaiku cekak lan cetha.

Related posts