Biografi Singkat Al Habib Abdullah Bin Alawi Al Haddad, Pendidikan, Karya, dan Pemikirannya

Biografi Tokoh Lengkap

Biografi Al Habib Abdullah Bin Alawi Al Haddad | Biografi Singkat Al Habib Abdullah Bin Alawi Al Haddad | Profil Al Habib Abdullah Bin Alawi Al Haddad | Pendidikan | Karya | Pemikiran | Baca Biografi Tokoh Lainnya di Wislah.com

Biografi Singkat Al Habib Abdullah Bin Alawi Al Haddad : Profil, Pendidikan, Karya dan Pemikiran

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ali Al-Tarimi Al-Haddad Al-Husaini Al-Yamani. Beliau (rahimahullah) dilahirkan di Subir sebuah perkampungan pinggiran kota Tarim di Wadi Hadhramaut, selatan negeri Yaman pada hari Ahad tanggal 5 bulan Safar tahun 1044 hijriah bertepatan 30 Juli tahun 1634 Masehi.

Al-Habib telah diasuh dan dididik di Kota Tarim. Ketika beliau berusia umur empat tahun, Al-Habib terkena penyakit cacar yang mengakibatkan kehilangan penglihatan. Walaupun demikian, Allah menggantinya dengan mata hati (cahaya ilmu dan pengetahuan serta keyakinan dan kewalian). Sebab itulah, Al-Habib berusaha dengan penuh dedikasi dan kegigihan tinggi untuk menuntut ilmu dari sejumlah besar para ulama‟ di Yaman. Diantara guru-guru beliau adalah


 1. Al-Quthb Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrohman Al-Aththos bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrohman bin Abdullah bin Abdurrohman Asseqaff.
 2. Al-Allamah Al-Habib Aqil bin Abdurrohman bin Muhammad bin Ali bin Aqil bin Syaikh Ahmad bin Abu Bakar bin Syaikh bin Abdurrohman Asseqaff.
 3. Al-Allamah Al-Habib Abdurrohman bin Syekh Maula Aidid Ba‟Alawy.
 4. Al-Allamah Al-Habib Sahl bin Ahmad Bahasan Al-Hudaily Ba‟Alawy
 5. Al-Mukarromah Al-Habib Muhammad bin Alwy bin Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdurrohman Asseqaff.
 6. Syaikh Al-Habib Abu Bakar bin Imam Abdurrohman bin Ali bin Abu Bakar bin Syaikh Abdurrahman Asseqaff
 7. Sayyid Syaikhon bin Imam Husein bin Syaikh Abu Bakar bin Salim.
 8. Al-Habib Syihabuddin Ahmad bin Syaikh Nashir bin Ahmad bin Syaikh Abu Bakar bin Salim.
 9. Sayyidi Syaikh Al-Habib Jamaluddin Muhammad bin Abdurrohman bin Muhammad bin Syaikh Al-Arif Billah Ahmad bin Quthbil Aqthob Husein bin Syaikh Al-Quthb Al-Robbani Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus.
 10. Syaikh Al-Faqih Al-Sufi Abdullah bin Ahmad Ba Alawy Al-Asqo.
 11. Sayyidi Syaikh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qusyasyi. Dan masih banyak lagi guru beliau yang dperkirakan berjumlah kurang lebih mencapai angka serratus empat puluh ulama.

Cinta beliau terhadap ilmu dan para ulama‟ berbuah kemampuan beliau menguasai ajaran para ahli tahkik (orang yang mengenali Allah dengan ainul- yakin serta hakkul-yakin). Semenjak kecil beliau memaparkan kekuatan usaha ibadah dan kerajinan memuntut ilmu.

Al-Haddad pernah berkata “ketika aku masih kecil, aku telah berusaha bersungguh-sungguh untuk beribadah dan melaksanakan berbagai mujahadah yang lainnya, sehingga ditegur oleh ibuku yang solehah bernama Salma binti Said Al-Wali Umar Ba‟Alawi, supaya menjaga diriku. Dia sering berkata demikian jika dikira ibadat serta mujahadah yang aku lakukan dianggap terlalu kuat dan banyak. Sebaliknya aku telah banyak meninggalkan mujahadah semenjak permulaan perjalanan ini semata-mata memelihara hati kedua ibu bapakku yang amat prihatin terhadap keadaanku”.

Walaupun Al-Habib (radhiAllahu„anhu) sering keluar ke kawasan sekitarnya dan perkampungan di sekeliling Tarim, beliau berkata “aku lebih senang menyendiri demi kerana Allah karena alangkah nikmatnya kelazatan (al-uns) bersama dengan Allah”.

Pada permulaan perjalanan hidup Al-Habib, beliau sering keliling negerinya untuk bertemu para solihin, menziarahi makam para ulama‟ dan auliya‟. Diwaktu beliau berada di perkampungannya, beliau sering duduk di sudut „Masjid Al-Hijriah‟ dan pada waktu malamnya sering solat bergiliran disetiap masjid di kota Tarim. Sesungguhnya inilah yang membuka hati beliau semenjak kecil. Al-Habib sering membaca Surah Yaasin yang mempengaruhi jiwanya dan menyebabkan beliau menitiskan air mata yang begitu banyak. Keadaan demikian sering menyebabkan ketidak mampuannya membaca surah yang mulia ini. Inilah yang mendorong Sayyid Abdullah Bilfagih menjelaskan tentang Al-Habib dengan katanya “Disinilah futuh (pembukaan) bagi AlHabib”.

Akhlak Dan Budi Pekerti

Al-Imam Al-Haddad (rahimahullah) memiliki perawakan badan yang tinggi, berdada bidang, tidak terlalu gempal, berkulit putih, sangat berwibawah dan tidak pula di wajahnya kesan maupun parut cacar. Wajahnya senantiasa manis dan menggembirakan orang lain di dalam majlisnya. Ketawanya sekadar senyuman manis, apabila beliau gembira dan girang, wajahnya bercahaya bagaikan bulan. Majelis beliau sentiasa tenang dan penuh kehormatan sehingga tidak ada seorang hadirin berbicara maupun bergerak yang keterlaluan bagaikan terdapat seekor burung di atas kepala mereka.

Mereka yang menghadiri majelis Al-Haddad seakan lupa akan kehidupan dunia bahkan terkadang orang yang lapar akan lupa hal kelaparannya, orang sakit langsung sembuh. Ini dibuktikan apabila tiada seorang pun yang yang sanggup meninggalkan majelisnya.

Al-Imam senantiasa berbicara dengan orang lain menurut kadar akal mereka dan senantiasa memberi hak yang sesuai dengan tingkat kedudukan masing-masing. Sehingga apabila dikunjungi pembesar, beliau memberi haknya sebagai pembesar; kiranya didatangi orang lemah, dilayani dengan penuh mulia dan dijaga hatinya. Apalagi kepada fakir miskin.

Beliau amat mencintai para penuntut ilmu dan mereka yang cinta alam akhirat. Al-Haddad tidak pernah bosan terhadap ahli-ahli majelisnya bahkan senantiasa diutamakan mereka dengan kasih sayang serta penuh rahmah; tanpa melalaikan beliau dari mengingati Allah walau sedetikpun. Beliau pernah menegaskan “Tiada seorang pun yang berada dimajlisku mengganguku dari mengingati Allah”.

Majelis Al-Haddad senantiasa dipenuhi dengan pembacaan kitab-kitab yang bermanfaat, perbincangan dalam soal keagamaan sehingga para hadirin baik yang alim ataupun awam tidak akan berbicara perkara yang mengakibatkan dosa seperti mengumpat ataupun mencaci. Bahkan tidak terdapat juga perbicaraan kosong yang tidak menghasilkan faedah. Apa yang diucap hanyalah zikir, diskusi keagamaan, nasihat untuk muslimin, serta rayuan kepada mereka dan selainnya supaya beramal soleh. Inilah yang ditegaskan oleh beliau “Tiada seorang pun yang patut berbicara hal keduniaan atau menyebut tentangnya karena yang demikian adalah tidak wajar; seharusnya waktu diperuntukan sepenuhnya untuk akhirat saja. Silahkan berbincang perihal keduniaan dengan selain dariku.

Al-Haddad (rahimahullah) adalah contoh bagi insan dalam hal teori maupun amalan, mencerminkan akhlak junjungan mulia dan tabiat Al- Muhammadiyah yang mengalir dalam hidup beliau. Beliau memiliki semangat yang tinggi dan tekad yang kuat dalam hal keagamaan. Al-Imam juga senantiasa menangani segala urusan dengan penuh keadilan dengan menghindari pujian atau keutamaan dari oramg lain, bahkan beliau sentiasa menyelesaikan segala tugasnya tanpa membuang waktu. Beliau adalah orang yang bersifat mulia dan pemurah terlebih lagi di bulan Ramadhan.

Mungkin sifat-sifat sepeti yang tersebut diataslah yang menyebabkan banyak orang dari pelosok desa sering berbuka puasa bersama beliau di rumahnya dengan hidangan yang tidak pernah putus semata mata mencari barakah beliau. Tidak terputus pengunjung yang bertamu ke beliau pada bulan mulia ini di rumah perkampungan beliau di Al-Hawi.

Al-Imam menyatakan “Sesuap makanan yang dihadiahkan atau disedekahkan mampu menolak kesengsaraan”. Katanya lagi “Kiranya ditangan kita ada kemampuan, niscaya segala keperluan fakir miskin dipenuhi, sesungguhnya permulaan agama ini tidak akan terdiri melainkan dengan kelemahan Muslimin”.


Beliau adalah seorang yang memiliki hati yang suci, senantiasa sabar terhadap sikap buruk dari yang selainnya serta tidak pernah merasa marah. Kalaupun ia memarahi, bukan karena sebab pribadi tetapi sebab amalan mungkarnya yang telah membuat Al-Imam benar-benar marah. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Habib “Adapun segala kesalahan berkait dengan hak aku, aku telah maafkan, tetapi hak Allah sesungguhnya tidak akan dimaafkan”.

Segala urusan hidupnya berlandaskan sunnah; kehidupannya penuh dengan keilmuan ditambah pula dengan sifat wara‟. Apabila beliau memberi upah dan sewa sentiasa dengan jumlah yang lebih dari asal tanpa diminta. Kesenangannya adalah membina dan meramaikan masjid. Di Nuwaidarah dibinanya masjid bernama Al-Awwabin begitu juga, Masjid Ba-Alawi di Seiwoun, Masjid Al-Abrar di As-Sabir, Masjid Al-Fatah di Al-Hawi, Masjid Al-Abdal di Shibam, Masjid Al-Asrar di Madudah dan banyak lagi.

Ibadah dan Mujahadah

Tiada siapa yang pernah menyatakan Al-Imam bersolat walau satu waktu bersendirian, atau tidak solat di awal waktu, sembahyang dalam situasi yang tergesah-gesah, atau meninggalkan qiamullail. Diantara sifat mulianya AlImam ialah tidak berbicara ketika menunggu waktu solat dan amat marah jika ada yang cuba berbicara di waktu itu. Bahkan beliau mencegahnya serta memberi perintah kepada sahabatnya untuk menegurnya ketika waktu tersebut. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Imam dengan katanya: “Kami keluar dengan penuh menghadirkan diri dan meninggalkan segala kebisingan”.

Dan tegasnya lagi: “Kami tidak bercadang untuk melaksanakan solat sunat An-Nawaafil (solat sebelum dan selepas sembahyang fardhu) kecuali setelah hati kami benar-benar hadir dan iqbal (menuju) kepada Allah”.

Al-Imam amat memeliharai amalan solat Ar-Rawaatib. Doa-doa serta wirid-wiridnya yang ma‟thur dari amalan Raul S.A.W. termasuk mendirikan solat Ad-Dhuha sebanyak lapan rakaat dan solat Al-Isyraq sebanyak empat rakaat sebelumnya, solat Al-Awwaabin sebanyak dua puluh rakaat selepas sunat maghrib; dimana Al-Imam menyempurnakan empat rakaat sebelum setiap salam. Di waktu subuh pada hari Jumat, Al-Imam berjemaah solat Fajar di masjid Al- Jame‟ seterusnya beri‟tiqaf sehingga solat Jumaat demi mendapat keutamaan berawal-awalan untuk solat tersebut.

Al-Imam juga terbiasa tidur sedikit, sekadar merehatkan diri saja. Juga termasuk kebiasaan Al-Imam adalah melambatkan solat witir sehingga hampir fajar; ini disebabkan Al-Imam tidur sedikit (qailulah) selepas solat qiyamullail. Kemudian barulah berwudu‟ untuk solat witir sebelum subuh. Beliau senantiasa memperbanyak berzikir seumpama „La ila ha illallah‟ sehingga seakan tidak pernah berhenti, Al-Imam membiasakan dirinya dengan ini walaupun diundang oleh banyak orang, Al-Imam juga memperbanyak puasa terutama pada hari yang diutamakan yaitu Ayyaamul Baidh (hari ke 13, 14 dan ,dan Khamis Asyura; hari „Arafah, 15 tiap-tiap bulan), hari enam hari dalam bulan Syawal; sehingga tiada yang mampu menghentikannya dari amalan ini kecuali apabila Al-Imam sudah .berumur dan lemah.

Adapun pada bulan Ramadhan, Al-Imam telah menjelaskan kepada para sahabatnya “Sesungguhnya Ramadhan adalah bulan amal, maka kurangilah/tinggalkan sementara ilmu semata-mata untuk beribadah dalam bulan ini”. Seterusnya dapat dilihat orang-orang yang ramai mengurangan kelas-kelas ilmu kecuali selepas Asar, sebagai peringatan beliau kepada sahabat-sahabat yang utamakan amal bersungguh-sungguh dan membersihkan dalaman (batin).

Walau bagaimanapun Al-Imam tidak pernah menunjukkan amalnya kecuali keadaan memaksakan seperti supaya hanya dijadikan tauladan kepada yang lain. Kata Al-Imam: “Tidak aku tonjolkan amalan ini dengan sengaja, walaupun itu Alhamdulillah aku tidak bimbang dari sifat riya‟ (disebabkan orang mengetahui amalan aku). Ingatlah sebagaimana Sayyidina Abu Bakar AsSiddiq menyatakan tentang perkara ini berlandaskan firman Allah (yang bermaksud) “Sama sekali aku tidak memuji diri ini dengan kebaikan, maka ketahuilah sesungguhnya inilah yang mendorongnya kepada perbuatan buruk”.

Al-Imam juga menegaskan sesungguhnya telah aku telah melaksanakan semua sunnah Nabi dan tidak ada sunnah yang ditinggalkan, kecuali menumbuhkan rambut”. Akhirnya Al-Imam di akhir hayatnya menumbuhkan rambut beliau hingga ke telinganya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh. Rasul S.A.W

Al-Imam juga sering menziarahi Nabi Allah Hud a.s, yang terletak di Wadi Hadramaut. Al-Imam telah menziarahinya sebanyak tiga puluh kali, kesemuanya pada bulan Sya‟ban. Al-Imam telah pergi berjalan kaki bersama- sama sanak saudaranya, kaya dan miskin. Kebiasaan Al-Imam berada di makam adalah di waktu maghrib dari hari ke 12 hingga hari 15 bulan Sya‟ban. Dalam perjalanan ke sana, Al-Imam sering singgah di Ainat untuk menziarah As Syeikh Al-Kabir Abu Bakar bin Salim dan As-Syeikh Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Imam juga ziarah makam Basyar selepas solat Asar setiap hari Jumat dan hari Selasa. Al-Imam menjelaskan: “Pada mulanya, kebiasaan kami menziarahi Basyar ialah pada setiap hari Jumat, tetapi setelah diantara sahabat kami bertemu Al-Faqih Al-Muqaddam dalam mimpinya dimana dia berkata: katakan kepada Al-Sayyed Abdullah Al-Haddad: “Ziarah Basyar pada hari Jumaat saja tidak memadai”; maka berdasarkan itu kami menziarahi juga Basyar pada hari Selasa juga”.

Wafatnya Al-Quthub Habib Abdullah Al-Haddad

Hari kamis 27 Ramadhan 1132 H / 1712 M, beliau sakit dan tidak ikut shalat ashar berjamaah di masjid dan pengajian sore. Beliau memerintahkan orang-orang untuk tetap melangsungkan pengajian seperti biasa dan ikut mendengarkan dari dalam rumah. Malam harinya, beliau sholat „isya berjamaah dan tarawih. Keesokan harinya beliau tidak bisa menghadiri sholat jum‟at. Sejak hari itu, penyakit beliau semakin parah. Pada hari-hari terakhir hayatnya beliau sering mengangkat tangan lalu kedua-duanya diletakkan di bawah dada, seperti orang yang sedang shalat. Kemudian telapak tangannya diletakkan pada lutut sambil menggenggam jari-jarinya sambil memegang tasbih, seperti orang yang bertasyahud. Beliau sakit selama 40 hari sampai akhirnya pada malam selasa, 7 Dzulqaidah 1132 H / 1712 M beliau wafat di kota Tarim, disaksikan anak beliau, Hasan.Beliau wafat dalam usia 89 tahun, meninggalkan banyak murid, karya dan nama harum di dunia. Beliau dimakamkan di pemakaman Zanbal, Tarim. Meski secara fisik telah tiada, secara batin Habib Abdullah bin Alawy Al-Haddad tetap hadir di tengah-tengah kita, setiap kali nama dan karya-karyanya kita baca.

Al-Quthub Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, mempunyai enam orang anak laki:

 1. Zainal Abidin
 2. Hasan, wafat di Tarim tahun 1188 H, anaknya Ahmad.
 3. Salim.
 4. Muhammad, keturunannya di Tarim
 5. Alwi, wafat di Makkah tahun 1153 H, keturunannya di Tarim
 6. Husin, wafat di Tarim tahun 1136 H keturunannya di Aman, Sir, Gujarat

Karya-Karya Al-Quthub Habib Abdullah Al-Haddad

Al-Haddad adalah seorang ulama yang bisa dikatakan produktif dalam menghasilkan karya-karya tulis, keadaannya yang buta sejak kecil tidak menjadikan penghalang bagi beliau untuk menghasilkan karya-karya tulis. Di antara karyanya ialah :

 1. Kitab Risalah Al-Mua‟awanah wa Al-Muzhaharah wa Al-Mu‟azarah li AlRaghibina min Al-Mu‟minina fi Suluki Thariq Al-Akhirah
 2. Kitab Al-Nasha‟ih Al-Diniyyah wa Al-Washaya Al-Imaniyyah
 3. Kitab Al-Da‟wah Al-Tammah
 4. Kitab Al-Majmu‟ (kumpulan beberapa catatan)
 5. Kitab Al-Fushul Al-„Ilmiyyah wa Al-Ushul Al-Hikamiyyah
 6. Kitab Risalah Al-Mudzakarah min Al-Muhibbin min Ahl Al-Khair wa Al-Din
 7. Kitab Ittihaf Al-Sayil bi Jawab Al-Masayil
 8. Kitab Sabil Al-Idzdzikar bima Yamurru bi Al-Insan wa Yanqadhi lahu min AlA‟mar
 9. Kitab An-Nafayis Al-„Ulwiyyah fi Al-Masayil Al-Shufiyyah
 10. Kitab Risalah Adab Suluk Al-Murid
 11. Al-Fatawa
 12. Al-Durru Al-Manzhum li Dzawi Al-„Uqul wa Al-Fuhum
 13. Kitab Al-Hikam
 14. Kitab Tatsbit Al-Fu‟ad, dua jilid.

Related posts