Bilangan yang hanya mempunyai dua faktor adalah bilangan prima. Angka terkecil dari bilangan prima adalah ….

Bilangan yang hanya mempunyai dua faktor adalah bilangan prima. Angka terkecil dari bilangan prima adalah ….

A. 2

B. 1

C. 0


D. -1


Jawbannya adalah : A

Related posts