Beriman Kepada Malaikat, Makna, Sifat, Nama, Tugas, Hikmah dan Prilaku

Beriman Kepada Malaikat, Makna, Sifat, Nama, Tugas, Hikmah dan Prilaku (Rangkuman Materi PAI SMP Kelas 7 Bab VII) Kurikulum Merdeka

Beriman Kepada Malaikat | Makna Beriman Kepada Malaikat | Sifat dan Perilaku Beriman Kepada Malaikat | Nama dan Tugas Malaikat | Hikmah Beriman Kepada Malaikat | Prilaku Mencerminkan Iman Kepada Malaikat |  

Makna Beriman Kepada Malaikat

Iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Swt yang diciptakan dari Nur Ilahi (cahaya Allah Swt.). Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah oleh-Nya.

Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Swt. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepada-Nya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Swt mengisyaratkannya dalam Q.S. al-Anbiyā/21: 19.


“Dan milik-Nya siapa yang di langit dan di bumi. Dan (Malaikat-Malaikat) yang di sisi-Nya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tidak (pula) merasa letih.” (Q.S. al-Anbiyā/21: 19).

Sifat dan Perilaku Beriman Kepada Malaikat

 • Selalu taat kepada Allah Swt dan tidak pernah maksiat kepada-Nya.
 • Sesuai kehendak Allah Swt, Malaikat dapat berubah wujud. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad saw. dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Dihyah al-Kalbi juga seperti sahabat dari Arab Badui.
 • Tidak makan dan minum.
 • Tidak berjenis kelamin.
 • Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Swt.
 • Senang terhadap majelis zikir.
 • Mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah.

Nama dan Tugas Malaikat

 • Malaikat Jibril

Wahyu kepada nabi dan rasul disampaikan oleh Jibril. Malaikat Jibril memiliki nama lain yaitu Rūh al-Quds, Rūh al-Amīn, dan Namūs.

 • Malaikat Mikail

Malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki ditugaskan pada Mikail.

 • Malaikat Israfil

Israfil memiliki tugas meniup terompet (sangkakala) pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di Padang Mahsyar.

 • Malaikat Izrail

Izrail memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik manusia, jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya.

 • Malaikat Munkar

Munkar memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur.

 • Malaikat Nakir

Nakir sama seperti Munkar bertugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur.


 • Malaikat Rakib

Semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akil balig sampai akhir hayat dicatat oleh Rakib.

 • Malaikat Atid

Semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balig sampai akhir hayat dicatat oleh Atid.

 • Malaikat Ridwan

Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga.

 • Malaikat Malik

Malik disebut juga Zabāniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa (azab) bagi para penghuni neraka.

Hikmah Beriman Kepada Malaikat

 • Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Swt. dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat.
 • Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat.
 • Tetap optimis dalam berusaha. Allah Swt. akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rezeki melalui Mikail.
 • Berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Swt. akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya.
 • Mendorong peningkatan amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.

Prilaku Mencerminkan Iman Kepada Malaikat

 • Selalu memohon hidayah kepada-Nya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril.
 • Berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepada-Nya untuk mencari rezeki yang baik dan halal, sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail.
 • Sebagai orang yang beriman kepada Malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Swt. agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia, maupun saat terjadinya hari kiamat.
 • Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdo’a agar terhindar dari siksaan sakaratul maut (ketika ajal menjemput). Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Izrail.
 • Selalu memohon kepada Allah Swt. agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur menjadi cerminan beriman kepada Munkar dan Nakir.
 • Mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada Malaikat Rakib.
 • Cerminan beriman kepada malaikat ’Atīd dapat diwujudkan dengan menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek dan menjauhi perilaku tercela.
 • Cerminan beriman kepada malaikat Ridwan diwujudkan dengan memohon kepada Allah Swt. agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia.
 • Cerminan beriman kepada malaikat Malik adalah memohon kepada Allah Swt agar terhindar dari siksaan api neraka.

Related posts