Jawaban dari Soal, tuwaning wong beburu, benguk wisma karene wong iku, kudu-kudu winuruk panggawe becik, padhange wayang ginantung, dimen aja amalencong. apa batangane wangsalan kan tinemu ing tembang gambuh kasebut?

Soal Jawab

Tulisan ini merupakan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan “tuwaning wong beburu, benguk wisma karene wong iku, kudu-kudu winuruk panggawe becik, padhange wayang ginantung, dimen aja amalencong. apa batangane wangsalan kan tinemu ing tembang gambuh kasebut?”


Untuk menjawabnya kamu bisa menggunakan referensi ini :

Related posts