Hakikat Takut (Khauf) Kepada Allah Swt, Pengertian dan Tanda (Rangkuman Materi PAI SMA Kelas 10 Bab 7 ) Kurikulum Merdeka

  • Whatsapp
Berkenalan dengan Lingkungan Sekitar, Alam dan Lingkungan (Rangkuman Materi IPS SMP/MTS Kelas 7 Bab 2) Kurikulum Merdeka

Rangkuman Materi PAI SMA Kelas 10 Bab 7 | Kurikulum Merdeka | Hakikat Takut (Khauf) Kepada Allah Swt | Tanda-Tanda Takut (Khauf) kepada Allah Swt |

Pengertian Takut (Khauf) kepada Allah Swt

Kata khauf secara etimologis berarti khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Takut kepada Allah Swt merupakan bukti seorang hamba mengenalNya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya.

Rasa takut merupakan sifat orang bertaqwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Swt. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya. Secara tegas, Allah Swt. memerintahkan orang beriman agar takut kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Hajj/22: 1-2 : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu; sungguh, guncangan (hari) Kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang sangat besar.”(1) (Ingatlah) pada hari ketika kamu melihatnya (goncangan itu), semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras.”(2) (Q.S. al-Hajj/22: 1-2).
Baca Juga :   Zina, Pengertian, Hukum, Kriteria, Keburukan, Contoh dan Dampak (Rangkuman Materi PAI SMA Kelas 10 Bab 6 ) Kurikulum Merdeka

Menurut Imam al-Ghazali, takut kepada Allah Swt. dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istikamah dalam beramal saleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah Swt, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah Swt, takut mendapatkan siksaan di dunia dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Adanya sifat khauf ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabbur.Tanda-Tanda Takut (Khauf) kepada Allah Swt

  • Tampak dari ketaatannya kepada Allah Swt.
  • Menjaga lisan dari perkataan dusta.
  • Menghindari iri dan dengki.
  • Menjaga pandangan dari kemaksiatan.
  • Menjauhi makanan haram.
  • Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram.
Baca Juga :   Modul Ajar Biologi SMA Kelas 10, 11 dan 12 Kurikulum Merdeka 2022 (Download Contoh)

Baca Kumpulan: Rangkuman PAI Kelas 10 SMA
Related posts