Doa Ketika Menghadapi Masalah & Kesusahan Rumi (Bacaan Doa Arab dan Maksud)

  • Whatsapp
Doa Rumi

Doa Ketika Menghadapi Masalah & Kesusahan Rumi | Bacaan Doa Ketika Menghadapi Masalah & Kesusahan Arab | Maksud Doa Ketika Menghadapi Masalah & Kesusahan |

Bacaan Doa Ketika Menghadapi Masalah & Kesusahan Arab

Doa Ketika Menghadapi Masalah & Kesusahan Rumi

Allāhumma innī ‘abduka, wabnu ‘abdika, wabnu amatika. Nāshiyatī bi yadika mādhin fiyya hukmuka, ‘adlun fiyya qadhā’uka. As’aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihī nafsaka, wa anzaltahū fī kitābika, aw ‘allamtahū ahadan min khalqika, awista’tsarta bihī fī ilmil ghaybi ‘indaka, an taj’alal qur’āna rabī‘a qalbī, wa nūra shadrī, wa jilā’a ghammī, wa dzahāba huznī wa hammī.

Baca Juga :   Doa Keluar Rumah Rumi (Bacaan Doa Arab dan Maksud)Maksud Doa Ketika Menghadapi Masalah & Kesusahan

Ya Allah, aku adalah hambaMu, anak hambaMu yang lelaki, anak hambaMu yang perempuan, aku berada dalam genggaman tanganMu, yang telah berlalu bagiku adalah hukumMu, adil padaku semua keputusanMu, aku bermohon kepadaMu dengan semua nama kepunyaanMu yang engkau telah namakan dirimu denganNya atau yang telah Engkau turunkan dalam kitabMu, atau telah Engkau ajarkan kepada seorang makhlukMu, atau yang telah engkau utamakan padanya dalam pengetahuan yang ghaib pada sisiMu, jadikanlah al-Quran tersemai dalam hatiku, cahaya penglihatanku, menjauhkan dukaku, pemupus kesusahanku.
Related posts