Contoh Soalan Novel Tingkatan 2 (Novel Komsas: Jalan ke Puncak, Meniti Impian, Darah Titik di Semantan, dan Jejak Monpus)

Contoh Soalan Novel Tingkatan 2
Contoh Soalan Novel Tingkatan 2 (Novel Komsas Jalan ke Puncak, Meniti Impian, Darah Titik di Semantan, dan Jejak Monpus)

WISLAH.COM – Dalam teks ini, kami ingin berkongsi dengan anda beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan novel-novel KOMSAS tingkatan 2. Antara novel yang akan ditekankan ialah Jalan ke Puncak, Meniti Impian, Darah Titik di Semantan, dan Jejak Monpus.

Setiap novel yang disebut mempunyai cerita yang menarik serta tema yang berbeza-beza, namun demikian, kesemua membawa erti mendalam kepada pembaca. Kami berharap bahawa soalan-soalan yang diberikan dalam teks ini dapat membantu anda untuk lebih memahami dan menghargai karya-karya ini dengan sepenuhnya.

Contoh Soalan dan Jawapan Novel Tingkatan 2: Jalan ke Puncak

1. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikantiga perwatakanwatak utamadalam novel tersebut.


Berdasarkan novel yang saya kaji, Jalan ke Puncak karya Juri Durabi,watak utama novel ini ialah Laiman. Terdapat tiga perwatakan watak Laiman iaitu pertamaLaiman seorang yangrajin kerana dia menjalankan penternakan ikan air tawar, penanaman tembikai,menjalankan perniagaan kuih serta menjadi peraih pisang dan kelapa.Perwatakan seterusnya ialahLaiman seorang yang tidak mudah berputusasa. Dia berusaha memujuk Pak Sahok untuk mengizinkannya menggunakantanah paya di sebelah tanah Pak Sahok untuk dijadikan kawasan projek ternakan ikan air tawar.Perwatakan terakhir ialahLaiman seorang yang taat akan perintah agamaiaitu rajin menunaikan solat di surau.

2. Berdasarkan novel yang anda kaji, nyatakan watak sampingan dan tiga perwatakannya yang menarik hati anda

Berdasarkan novel yang saya kaji, Jalan ke Puncak karya Juri Durabi,watak sampingan yang menarik hati saya ialah Pak Kiassim iaitu ayah kepadaLaiman.Perwatakan pertama Pak Kiassim ialahdia seorang yang pemaaf .Contohnya,dia memaafkan Laiman yang sebelum ini tidak mendengar kata-katanya untuk  bekerja makan gaji.Perwatakan Pak Kiassim seterusnya ialahseorang bapa yangbertanggungjawab. Contonhya, Pak Kiassim cuba memujuk Pak Sahok supaya mengizinkan Laiman mendapatkan tanah paya berdekatan dengan tanahPak Sahok.Akhir sekali, Pak Kiassim seorang yang sedar akan kesilapan. Contohnya,dia mengakui bahawa selama ini dia tidak memahami niat suci Laiman untuk  bekerja sendiri.

3. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, berikantiganilai beserta contoh peristiwa yang sesuai.

Berdasarkan novel yang saya kaji, Jalan ke Puncak karya Juri Durabi,terdapat tiga nilai di dalam novel ini. Nilai yang pertama ialahnilai kasih sayang. Contohnya, nenek Laimanmembelanjakan wangnya dalam jumlah yang banyak untuk memastikanLaiman mendapat pendidikan tinggi. Nilai seterusnya ialahnilai ketabahan. Contohnya, Laiman tabah dalammenghadapi dugaan dan cabaran dalam memastikan projek pertaniannyamencapai sasaran yang ditetapkannya. Nilai terakhir ialahnilai tanggungjawab. Contohnya, Sukri mengawasi pekerjaan Laiman dengan penuh tanggungjawab semasa Laiman menjadi pelatih di syarikat minyak.

4. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, berikan tiga pengajaran  besertacontoh peristiwa yang sesuai.

Berdasarkan novel yang saya kaji, Jalan ke Puncak karya Juri Durabi,terdapat tiga pengajaran di dalam novel ini.Pengajaran pertama ialahkita hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan yang cemerlang. Contohnya, Laiman bekerja keras bagi memastikan segala rancangan projek yang dirancangmencapai kejayaan.Pengajaran seterusnya ialahkita perlulah bertanggungjawab dalammelaksanakan tugas. Contohnya, Laiman menyiapkan kerja yang diarahkanoleh pengurus syarikat minyak dengan penuh tanggungjawab.Pengajaran terakhir ialahkita disarankan supaya menjadi ahli keluargayang prihatin. Contohnya, Mail sentiasa mengambil berat tentang segala projek yang diusahakan oleh Milan.


Contoh Soalan dan Jawapan Novel Tingkatan 2: Meniti Impian


Contoh Soalan dan Jawapan Novel Tingkatan 2: Darah Titik di Semantan

1. Berdasarkan novel yang telah dikaji, anda mendapati banyak pengajaran yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. Huraikan pengajaran-pengajaran tersebut dengan contoh yang jelas.

Novel yang saya belajar semasa tingkatan 2 adalah Darah Titik Di Semantan karya Arman Sani. Di dalamnya, terdapat banyak pengajaran yang boleh kita petik untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Salah satunya ialah semangat cinta kepada tanah air dan tekad untuk melawan penceroboh yang cuba menjajah negeri yang kita cintai. Contoh yang nyata terdapat dalam novel ini adalah bagaimana Datuk Bahaman, Datuk Panglima Raja, dan penduduk Semantan menunjukkan semangat cinta kepada tanah air yang begitu kuat, sanggup berkorban nyawa untuk menentang penjajah Inggeris demi mempertahankan Semantan dan tanah air tercinta.

Tidak hanya itu, kita juga perlu memiliki keberanian untuk menentang ancaman terhadap keselamatan, keamanan, dan keharmonian negara. Sebagai contoh, Datuk Bahaman dengan berani menentang tindakan Inggeris yang cuba menangkapnya dengan mendirikan rumah pasung di depan rumahnya. Begitu juga dengan empat remaja yang penuh keberanian iaitu Zahid, Samad, Rahman, dan Awang Muhammad yang berusaha gigih untuk mengusir mata-mata Inggeris dan ancaman mereka dengan mendirikan kubu pertahanan sendiri di Lubuk Senggarat.

Di samping itu, kita juga perlu memahami bahawa kerjasama adalah kunci kejayaan dalam mencapai matlamat yang diingini. Contohnya, Zahid, Rahman, Samad, dan Awang Muhammad sentiasa bekerjasama dengan rakan-rakan mereka dalam menentang penjajah Inggeris dengan membina kubu pertahanan di Lubuk Senggarat. Penduduk kampung juga turut memberikan sokongan dan kerjasama kepada Datuk Bahaman dalam usaha mengusir penjajah Inggeris dari negeri Pahang.

Contoh Soalan dan Jawapan Novel Tingkatan 2: Jejak Monpus

1. Huraikan persoalan bekerjasama dalam melakukan sesuatu kerja yang terdapat dalam novel tersebut.

Ripin bekerjasama dengan penduduk kampung untuk mencari Zahar.

Penduduk kampung bekerjasama dengan pihak Majlis Perbandaran untuk mengatasimasalah ulat bulu.

Zahar bekerjasama dengan Fikri untuk memeriksa gudang tapak semaian Ripin.

2. Jelaskan tiga peristiwa yang dapat dikaitkan dengan nilai bertanggungjawab dalam sebuah novel yang telah anda pelajari.

Qistina mengajar anak-anak muridnya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Sebagai penduduk kampung, sudah menjadi tanggungjawab Zahar untuk mencipta penawar bagi mengatasi masalah serangan ulat bulu.

Sebagai ketua kampung Kampung Maju Jaya, Pak Naib bertanggungjawab terhadap masalah yang dihadapi oleh penduduk kampung.

3. Kebiasaannya sesebuah novel menonjolkan watak utama yang banyak menempuh cabaran dalam kehidupan. Huraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh watak utama berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji.

Watak utama: Zahar

Zahar menghadapi cabaran ketika pergi ke Pulau Pisang yang dikatakan misteri.

Zahar menghadapi cabaran ketika Kampung Maju Jaya diserang ulat bulu berintik hitam dan dilanda wabak.

Cabaran yang dihadapi oleh Zahar apabila terpaksa mengorbankan ulat bulu kesayangannya Morgan.

Related posts