Wangsalan Bahasa Cirebon (Contoh Pantun Bahasa Cirebon, Indramayu)

Cirebon

Wangsalan Bahasa Cirebon | Contoh Pantun Bahasa Cirebon | Indramayu | Kamus Bahasa Cirebon |

Arti Wangsalan

Wangsalan merupakan tradisi lisan masyarakat berbudaya cirebon (cerbonan), wangsalan ini tentu serupa dengan pantun tetapi wangsalan ini memiliki khas dimana bait pertama merupakan sebuah pertanyaan dari jawaban yang berkaitan dengan bait kedua.

Sejarah Wangsalan

Pada mulanya, wangsalan merupakan permainan teka-teki. Berikut beberapa contoh wangsalan yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah.


 • Jenang gula, kowe aja lali ( jenang gula : gulali = lali ).  
 • Sekar aren, rawuhipun sampun dangu-dangu. ( Sekar aren : dangu = dangu ).
 • Njanur gunung, kadingaren ( Janur gunung : Aren = Kadingaren ).
 • Mbalung klapa, geleme mung ethok – ethokan. ( Mbalung Klapa : Batok = Ethok – ethok ).
 • Mbalung janur, Paring Usada nggonku nandhang wuyung. ( Balung janur : Sada = usada ).
 • Reca kayu, goleka kaweruh rahayu. ( Reca kayu : Golekan = goleka ).
 • Ngembang garut nggremeng ora karuwan. ( kembang garut = gremeng = nggremeng ).
 • Ngembang kacang, mbesengut ora kalegan. ( kembang kacang : besengut =  mbesengut ).
 • Kembang jambu, kemaruk duw dolanan anyar. ( kembang jambu : karuk =  kemaruk ).
 • Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso. ( Roning mlinjo : so = ngaso ).
 • Klapa mudha, yen kalegan paringa apura. ( klapa mudha : degan = kalegan ).
 • Kembang gembili seneng-seneng oleh rejeki. ( kembang gembili : seneng = seneng-seneng ).

Contoh Wangsalan Bahasa Cirebon & Indramayu

Dolanan catur bari mlayu

Iwak mujaer iwak blanak

Hayu batur meng Dermayu

Akeh kuliner sing enak-enak


Kecipir lalab kecipir

Betik mlayu ning solokan

Dipikir maning dipikir


Batik Dermayu beli kampungan


Kabeh jaran bli lok muter-muter

Jaran goyang judule lagu

Akeh sing penasaran ning kuliner

Pindang gomyang endas Manyung

Contoh Wangsalan Bahasa Cirebon (Dewasa)

Dodok suwe bisa ambeyen

Adus suwe bisa meler

Iku wadon zaman sekien

Dadae dibuka pupue dieler


Jati Barang Jati Sawit

Wonge Garang beli duwe duit.


Buah kesemek kacang gawil

Diadange durung mateng

Orang ngemek orang nduwil

Nang ngapa bisae meteng?


Sega diadang terus diangi

Wis mateng wonge pada tangi

Baka metu bengi-bengi

Bonggan meteng bli duwe laki


Bocah pada dolan ning karang

Dolane jaran-jaranan

Heran temen zaman sekarang

Kawin senen selasa lahiran


Bajigur enak karo sekoteng

Nginume baka arep melek

Luruh sambel jagate peteng

Olih-olih tai tembelek


Njukut piring karo sendok

Kanggo mangan tahu gejrot

Limang taun ora ketemu senok

Pas ketemu tambah gembrot


Karang Sinom aduh baguse

Ana kumis aduh kandele

Lagi enom pada demene

Kawine wis pada tuae


Karang Sinom gudange areng

Diukur pada dawane

Lagi enom durung ana bareng

Ditunggu pada tuwane


Kunang-kunang gawe demen

Demen gah ning Kang Wawan

Iku lanang enak temen

Rabi siji Arab sijine Taiwan


Bengi-bengi nonton pitung

Pitung hebat akeh ilmue

Dasar nasib laki untung

Due rabi wis akeh anake


Jaran iku arena kuda

Baka penyu arane kuya

Bagen duwe rabi rangda

Sing penting mah wonge setia

Related posts