Surat Al Qasas Ayat 88, Bacaan, Arti Perkata (Mufrodat), Terjemahan, Kandungan dan Tafsir

  • Whatsapp
Baca Quran Online, Surah, Ayat, Arab, Latin, Terjemah, Isi Kandungan, Tafsir, Asbabun Nuzul

Bacaan Surat Al Qasas Ayat 88 | Arti Perkata (Mufrodat) Surat Al Qasas Ayat 88 | Terjemahan Surat Al Qasas Ayat 88 | Isi Kandungan Surat Al Qasas Ayat 88 | Tafsir Surat Al Qasas Ayat 88 |

Bacaan Surat Al Qasas Ayat 88

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۗ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ۗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Wa lā tad’u ma’allāhi ilāhan ākhar, lā ilāha illā huw, kullu syai`in hālikun illā waj-hah, lahul-ḥukmu wa ilaihi turja’ụn

Arti Perkata (Mufrodat) Surat Al Qasas Ayat 88

wajah/dzat-Nyaوَجۡهَهُkamu seru/sembahتَدۡعُ
hukum/penentuanٱلۡحُكۡمُyang lainءَاخَرَۘ
kalian dikembalikanتُرۡجَعُونَbinasaهَالِكٌ

Terjemahan Surat Al Qasas Ayat 88

Dan jangan (pula) engkau sembah tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenang-Nya, dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan.

Baca Juga :   Surat An Nur Ayat 31, Bacaan, Arti Perkata (Mufrodat), Terjemahan, Kandungan, Tafsir dan Asbabun Nuzul

Isi Kandungan Surat Al Qasas Ayat 88

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa tidak ada tuhan pengendali dan penguasa seluruh alam yang berhak disembah selain Dia Yang Maha Esa lagi Maha kekal itu. Segala sesuatu pasti binasa dan fana, kecuali Allah. Segala keputusan di dunia dan akhirat menjadi wewenang-Nya, dan hanya kepada-Nya kamu dan seluruh makhluk dikembalikan.

Tafsir Surat Al Qasas Ayat 88

Pada ayat ini, Allah melarang Nabi Muhammad menyembah sembahan lain selain Allah, karena tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sebagaimana firman Nya: “(Dialah) Tuhan timur dan barat, tidak ada tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung”. (al-Muzzammil/73: 9).

Allah itu kekal abadi sekalipun semua makhluk yang ada sudah mati dan binasa. Firman Allah: “Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal”. (ar-Rahman/55: 26-27).

Dan sabda Nabi Muhammad saw : “Ungkapan paling benar yang diucapkan penyair adalah yang diucapkan oleh Labid, yaitu: “Ketahuilah setiap sesuatu selain dari Allah akan binasa.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Allah-lah yang mempunyai kerajaan, dan berbuat sekehendak-Nya. Dia-lah yang menentukan segala sesuatu yang akan berlaku kepada semua makhluk. Kepada-Nyalah akan dikembalikan semuanya, dan dibalas menurut amal perbuatannya masing-masing. Kalau ia beramal baik, taat, dan patuh kepada perintah Allah, akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya kalau ia berbuat maksiat dan bergelimang dosa, akan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi saw bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah : “Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Barang siapa taat kepadaku, maka ia masuk ke dalam surga, dan barang siapa durhaka kepadaku, maka sungguh ia telah enggan”. (Riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah).
Related posts