Maksud Peribahasa Bulat Kata (Contoh Ayat)

Maksud Peribahasa

Bulat Kata | Maksud Peribahasa Bulat Kata | Contoh Ayat Peribahasa Bulat Kata

Maksud Peribahasa Bulat Kata

Kata sepakat.

Contoh Ayat

Contoh Ayat Peribahasa Bulat Kata Keluarga Khadijah telah bulat kata hendak mewakafkan tanah pusaka mereka untuk dijadikan tapak sekolah agama….

Baca : wislah Malaysia

Related posts