Rukun Islam : Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji

Rukun Islam: Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji

Wislah.com : Rukun islam merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim baik bagi laki-laki, perempuan, tidak terkecuali untuk anak-anak. Mengapa demikian? Karena rukun islam adalah pondasi atau dasar bagi keimanan seseorang.

hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW “ Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadat laa ilaaha illallah dan Muhammadan Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan”. (HR. Al-Bukhar dan Muslim)

Setiap muslim wajib memahami tentang rukun islam dan mengamalkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.


Berikut penjelasan singkat tentang Rukun Islam : Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji

Rukun islam

Rukun Islam adalah kewajiban umat islam. Rukun islam ada lima:

Syahadat

Syahadat merupakan rukun islam yang pertama. Syahadat artinya kesaksian. Syahad terbagi menjadi dua:

Syahadat Tauhid

Artinya: Kesaksian Kepada Allah

Bunyi kalimat syahadtnya: “Asyhadu allā ilāha illallāh”. Artinya Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah.

Syahadat Rasul

Artinya: Kesaksian Nabi Muhammad utusan Allah

Bunyi kalimat syahadatnya: “Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah”. Artinya Dan Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

Baca Juga : Iman Kepada Malaikat

Sholat

Shalat adalah rukun Islam yang kedua. Ciri-ciri seorang muslim yang taqwa adalah menjalankan perintah Allah Swt dan Menjauhi larangannya. Shalat merupakan kewajiban atau perintah Allah Swt yang harus dilaksanakan oleh orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sehari semalam shalat terdiri dari:


  1. Shalat Dzhuhur berjumlah 4 rakaat.
  2. Shalat Ashar berjumlah 4 rakaat.
  3. Shalat Maghrib berjumlah 3 rakaat.
  4. Shalat Isya berjumlah 4 rakaat.
  5. Shalat Subuh berjumlah 2 rakaat.

Zakat

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Zakat artinya mengeluarkan sejumlah harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya, seperti orang fakir dan miskin. Setiap orang Islam (muslim) yang mampu, wajib mengeluarkan zakat. Misalnya zakat fitrah dan zakat maal.

Zakat fitrah dikeluarkan pada saat akhir bulan ramadhan.

Zakat maal dikeluarkan berdasarkan pendapatan yang di peroleh setiap tahunnya (nishab)

Keuntungan yang diperoleh dari mengeluarkan zakat:

  1. Membersihkan harta kita
  2. Membersihkan jiwa kita
  3. Merasakan penderitaan orang lain yang serba kekurangan.

Baca Juga : Zakat Fitrah

Puasa

Puasa merupakan rukun Islam yang ke-4. Puasa secara bahasa menahan diri dari makan dan minum, setiap orang islam (muslim) yang mampu wajib melaksanakan puasa di bulan ramadhan.

Waktu puasa adalah mulai dari subuh sampai terbenam matahari (magrib), adapun imsak adalah bentuk kehati-hatian para ulama serta ittiba’ terhadap Rasulullah Saw. akan tetapi waktu puasa tetap dimulai dari terbit fajar shadiq (subuh).

Niat Puasa:

Nawaitu shauma ghodin ‘an adāi fardhi syahri romadhāni hādzihis sanati lillāhi ta’ālā.

Artinya: saya niat berpuasa esok hari menjalankan kewajiban bulan ramadhan tahun ini karena Allah Swt.

Baca Juga : Puasa Ramadhan

Haji

Haji merupakan rukun Islam yang ke-5 adalah ibadah haji di Baitullah. Baitullah artinya rumah Allah, Baitullah berada di kota Mekah. Ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap orang Islam (muslim) yang mampu melaksanakannya (sehat badannya, cukup bekalnya, dan ada transportasinya). Karena Islam tidak memberatkan umatnya, oleh karena itu bagi yang belum mampu haji tidak wajib melaksanakannya.

Related posts