Contoh Dialog Bahasa Jawa 2 Orang Teman Tentang Sekolah (Krama Alus) 20 kalimat

bahasa jawa

Ini adalah tulisan yang memuat contoh “Dialog Bahasa Jawa 2 Orang Teman Tentang Sekolah”, dengan menggunakan bahasa Jawa halus atau biasa dikenal dengan Krama Alus.

Untuk memudahkan memahami dialog bahasa jawa krama alus yang digunakan, tulisan ini juga menyajikan terjemah bahasa indonesianya.


Contoh Dialog Bahasa Jawa (Krama Alus) 2 Orang Teman Tentang Sekolah

 • Ahmad: Selamet, kersaning kersa? Kados pundi dinten punika wonten ing sekolah?
 • Selamet: Hai, Ahmad! Dinten punika lumayan, nanging ayahan matematika damel ngelu.
 • Ahmad: Nggih, leres ugi. Kula ugi dereng bibar ngerjainipun. Sampeyan empun dumugi pundi?
 • Selamet: Dereng bibar ugi, taksih ngerjain nomer gangsal. Sisah sanget!
 • Ahmad: Kita saged kerjain sareng mangke wonten griyanipun kula, menawi sampeyan ajeng.
 • Selamet: Wah, sae niku! Matur nuwun, Ahmad. Kula saestu betah rencangan.
 • Ahmad: Mboten masalah, kita saged sami-sami rencangi. Oh nggih, kados pundi wucalan basa Indonesia kala-wau?
 • Selamet: Lumayan lah, nanging kula radi kesisahan sami materi bab panganggenan tembung gantos.
 • Ahmad: Kula ugi, nanging mangke kula cobi pados referensi wonten internet, mungkin wonten ingkang saged ngrencangi.
 • Selamet: Wah, matur nuwun kathah nggih! Sampeyan estu mitra ingkang sae.
 • Ahmad: Sami-sami, Selamet. Kita kan tansah sami-sami dukung wonten sekolah.
 • Selamet: Leres ugi, kita kedah terus sengkuyung! Oh nggih, wonten acara punapa benjing wonten sekolah?
 • Ahmad: Benjing wonten lomba debat antar-kelas, sampeyan ajeng tumut?
 • Selamet: Wah, kadosipun menarik! Kula ajeng tumut, sampeyan ugi?
 • Ahmad: Nggih, kula empun daftar sareng kanca-kanca saking kelas. Kita saged latihan sareng mangke sasampunipun ayahan matematika bibar.
 • Selamet: Saelah! Kula ajeng usaha ingkang paling sae kangge persiapan benjing.
 • Ahmad: Mesthi saged, Selamet! Kita saged menang menawi kita latihan kalih sora.
 • Selamet: Leres ugi. Matur nuwun sampun mengingatkanipun kula.
 • Ahmad: Mboten masalah, Selamet. Kita tim ingkang solid!
 • Selamet: Leres! Matur nuwun ugi sampun ajeng rencangi kula kalih ayahan matematika.
 • Ahmad: Kita kan kanca, Selamet. Bantu-membantu puniku limrah.
 • Selamet: Nggih, sampeyan leres. Sapisan malih, matur nuwun kathah, Ahmad!
 • Ahmad: Sami-sami, Selamet. Sapunika mangga kita rampungaken ayahan matematika kita!

Terjemahan Dialog Bahasa Jawa

 • Ahmad: Selamet, apa kabar? Gimana hari ini di sekolah?
 • Selamet: Hai, Ahmad! Hari ini lumayan, tapi tugas matematika bikin pusing.
 • Ahmad: Iya, bener juga. Aku juga belum selesai ngerjainnya. Kamu udah sampai mana?
 • Selamet: Belum selesai juga, masih ngerjain nomor lima. Susah banget!
 • Ahmad: Kita bisa kerjain bareng nanti di rumahku, kalau kamu mau.
 • Selamet: Wah, bagus tuh! Makasih, Ahmad. Aku beneran butuh bantuan.
 • Ahmad: Gak masalah, kita bisa saling bantu. Oh iya, gimana pelajaran Bahasa Indonesia tadi?
 • Selamet: Lumayan lah, tapi aku agak kesulitan sama materi tentang penggunaan kata ganti.
 • Ahmad: Aku juga, tapi nanti aku coba cari referensi di internet, mungkin ada yang bisa membantu.
 • Selamet: Wah, terima kasih banyak ya! Kamu emang sahabat yang baik.
 • Ahmad: Sama-sama, Selamet. Kita kan selalu saling dukung di sekolah.
 • Selamet: Benar juga, kita harus terus semangat! Oh ya, ada acara apa besok di sekolah?
 • Ahmad: Besok ada lomba debat antar-kelas, kamu mau ikutan?
 • Selamet: Wah, sepertinya menarik! Aku mau ikutan, kamu juga?
 • Ahmad: Iya, aku udah daftar bareng teman-teman dari kelas. Kita bisa berlatih bareng nanti setelah tugas matematika selesai.

 • Selamet: Baguslah! Aku akan berusaha yang terbaik untuk persiapan besok.
 • Ahmad: Pasti bisa, Selamet! Kita bisa menang kalau kita berlatih dengan keras.
 • Selamet: Benar juga. Terima kasih sudah mengingatkanku.
 • Ahmad: Gak masalah, Selamet. Kita tim yang solid!
 • Selamet: Betul! Terima kasih juga sudah mau bantu aku dengan tugas matematika.
 • Ahmad: Kita kan teman, Selamet. Bantu-membantu itu wajar.
 • Selamet: Iya, kamu benar. Sekali lagi, terima kasih banyak, Ahmad!
 • Ahmad: Sama-sama, Selamet. Sekarang ayo kita selesaikan tugas matematika kita!

Related posts