Contoh Teks Deskripsi dalam Bahasa Cirebon, Dari Tentang Hewan Sampai Tema Permainan Tradisional

Teks Deskripsi Bahasa Cirebon
Teks Deskripsi Bahasa Cirebon

WISLAH.COM – Berikut ini adalah contoh teks deskripsi dalam bahasa Cirebon, dengan berbagai tema. Bisa dijadikan referensi dalam pengerjakan tugas sekolah

Untuk memahami apa itu teks deskripsi dalam Cirebon adalah “Teks deskripsi yaiku suatu paragraf utawa teks kang gagasan utamae disusun ngangge cara ngegambaraken benda, objek, gena, utawa peristiwa secara jelas kang dadi topik penulis terhadap pembaca. Supados pembaca seolah- olah ngerasaaken langsung apa kang lagi diungkapaken teng teks tersebut.

Berikut adalah contoh teks deksripsi dengan berbagai tema:  


Contoh 1: Perminan Tradisional

Pengertian Olahraga tradisional yaiku dolanan asli rakyat kang dadi aset budaya bangsa sing duwe unsur olah fisik tradisional.
Asal-usul olahraga tradisional, olahraga tradisional teng Indonesia asale saking kauripan sedina-dina, saking dolanan masyarakat sekitar lan sekelompok bocah. Contoe aktivitas bertani, berburu, lan dolanan.

Klasifikasi Olahraga Tradisional:

1. Bela Diri, Digunakaken kangge ngolah kekuatan, ketahanan, kelenturan, kecepatan, lan sejene kang di gunakaken kangge ketahanan lan nyerang.

2 Balapan. Contoe balapan karung, balapan engrang, balap kuda, balap perahu (ndayung), karapan sapi lan sejene.

3. Permainan. Mula-mula asale sing permainan tiang dewasa, lan bocah-bocah. contoe sepak bola, sepak takraw, lan sejene.

4. Ritual Budaya. Jenis olahraga kang asale sing aktivitas ritual budaya kangge keperluan khusus. Contoe olahraga sampyong indramayu karapan sapi sing tradisi musim tanam madura, lompat batu sing bagian upacara adat nias lan sejene.

Jenis Olahraga Tadisional ning Darat

1. Enggrang. Alat kang digunakaken pring/bambu loro kang dawa kanggo ditumpaki

2. Bakiyak / Terompah Panjang. Olah raga niki dibutuhaken ketangkasan fisik, kerja bareng, wawasan lan kejujuran.

3. Gobak Sodor. Gobak Sodor yaiku dolanan kang butuh uwong akeh njaga musuh aja sampe lewat garis, lan dibagi 2 tim. Anggotae biasae 6 wong.

4. Tarik Tambang. Dolanan niki dolanan kang dimainaken antar regu kang memerluaken kekuatan fisik lan kekompakan regue sapa kang bisa narik lawan sampe lewat garis berarti menang.

Contoh 2: Pertanian

Pertanian yaiku salah siji proses nandur ning salah siji lahan kang wis disiapkan sedurunge ning skala cilik pola perdagangan lokal, lan nggunakaken cara manual kang beli akeh nganggo aturan. Contoh hasil bumi pertanian yaiku: pari, sabrang abang, bawang abang, kol, bawang abang, lan sejene.

Contoh 3: Pari


Pari ngerupakaken salah siji tanduran budidaya kang penting ning peradaban. Tanduran pari minangka salah siji jenis tuwuhan kang gampang pisan ditemokaken, apa maning isun kabeh kang urip ning daerah pedesaan. Pari didadekaken minangka sumber bahan pangan pokok. Pari manjing ning golongan pari-parian. Duwe akar serabut, batange pendek, strukture kaya batang kang bentuke kaya susunan godong kang numpuk, bentuk godonge lanset, warna ijo enom sampe ijo tuwa, urat godonge sejajar, ditutupi rambut pendek lan arang, susunan kembange majemuk, model wohe bulir utawa kariopsis kang beli bisa dibedakaken endi woh endi wijil. wujude ana kang bunder ana kang lonjong, ukurane 3-15 mm, ditutupi palea lan lemma kang ning basa sedina-dinane diarani sekam.

Contoh 4: Perkebunan

Perkebunan yaiku sistem pertanian karo skala gede kanggo didagangaken sing hasil salah siji komoditi hasil pertanian, Biasane perkebunan akeh kanggo orientasi tuwuhan atos utawa tuwuhan kang uripe jangka panjang kang dibudidayakaken lan nggunakaken pola menejemen kang bagus. Hasil bumi perkenbunan yaiku kabeh kag dihasilaken sing kegiatan kekebon. Ciri-ciri hasil bumi perkebunan yaiku tuwuhane duwur-duwur utawa gede-gede. Contoh hasil bumi perkebunan yaiku: kelapa, karet, kopi, teh, coklat, jambu, jeruk, lan sejene.

Contoh 5: Buah Gedhang

Gedhang yaiku aran umum kang dipai kanggo tuwuhan tema raksasa kang duwe godhong gede lan dawa. Pirang-pirang jenis ngasilaken who konsumsi kang diarani pada bae. Woh iki kesusun ning tundun karo kelompok-kelompok kesusun menjari kang diarani sisir utawa arip. Akeh-akehe woh gedhang duwe kulit kang warnane kuning lamun wis mateng. Sanajan ana kang warnane ungu, abang, ijo, la nana uga kang warnane ireng lamun wis mateng. Woh gedhang miangka bahan pangan ngrupakaken sumber energi (karbohidrat) lan mineral, kang paling utama kalium. Ciri-ciri wiwitane, duwe jantung. Wohen mung sepisan sing unggal wiwiwtan gedhang. Godonge akeh mupangate. Batange nduweni banyu kang akeh, biasane sewise panen, wit gedhang mati.

Contoh 6: Kelautan

Kelautan yaiku sumber daya kang tempate jembar kang isine keuripan ning laut (flora utawa fauna), mulai sing perairan dugi teng daerah pasang surut ning pantai dataran duwur lan daerah muara kang jembar. Sumber daya laut adalah sumber daya yang meliputi, ruang lingkup yang luas yang mencankup kehidupan laut (flora dan fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut) mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut dipantai dataran tinggi dan daerah muara yang luas. Contoh hasil bumi kelautan yaiku: iwak pari, terumbu karang, rumput laut, minyak, uyah, iwak salmon, lan sanese.

Contoh 7: Rumut Laut

Rumput laut atau gulma laut ngrupakaken salah setunggal sumber daya hayati kang ana ning wilayah pesisir dan segara. Warnane ana kang ijo, coklat, lan kuning. Rumput laut sering dimanfaataken minangka bahan kosmetik, ager-ager, lan obat tradisional.

Related posts