Kumpulan Contoh Cerpen Bahasa Cirebon Pilihan, Dari Tentang Sekolah sampai Tema Persahabatan

Contoh Cerpen Bahasa Cirebon
Contoh Cerpen Bahasa Cirebon

WISLAH.COM Cerpen Bahasa Cirebon adalah salah satu media pelestarian bahasa Cirebon yang cukup efektif.

Selain bisa masuk dalam materi pembelajaran muatan lokal (Mulok) Bahasa Cirebon. Cerita pendek merupakan salah satu jenis karya sastra yang digemari oleh anak anak diberbagai jenjang sekolah.

Jumlah Cerpen berbahasa Cirebon harus diakui masih sangat sedikit, jika dibandingkan karya sastra lainnya, puisi bahasa Cirebon misalnya. Atau bahkan jika dibandingkan dengan pantun bahasa Cirebon (wangsalan).


Berikut adalah beberapa cerpen bahasa Cirebon, yang bisa dijadikan refers terutama sebagai tugas sekolah.  

Contoh 1: Cerpen Bahasa Cirebon

Preian sekolah wingi, kula lan kulawarga berlibur ke Jakarta lan Bandung. Sampai ning bandung tuku buku kedokteran ning Palasari kanggo kaka kula. Sawise kula jalan-jalan ke Trans Studio Mall ning TSM kulak e Trans Studio Bandung. Esuke kula kesah ke Lembang kula karo kulawarga arep ke Floating Market. Ning lembang kula kejebak macet. Sampai di Floating Market kula lihat-lihat danau. Sawise kula lan kulawarga ngelanjutken perjalanan ke Jakarta. Nalika ning dalan nuju Jakarta kula kejebak macet kula pungkasanipun mandheg dening Ciwalk. Sawise ke Ciwalk kula ngelanjutken perjalanan ke Jakarta.

Sampai ning Jakarta kula wangsul ke imah kulawarga ning Bekasi. Esuke kula lan kulawarga kesah ke mall kang ana ning Jakarta kanggo blanja lan tuku oleh-oleh kanggo kulawarga ning Cirebon. Kula kesah ka Mall Of Indonesia, Grand Indonesia, Kelapa Gading, Tamrin City,Kota Kasablanka,Taman Anggrek. Sawise nyawang dalan ka mall dina sabanjure kula kesah ka Kota Lawas. Kula senang sekali mampir ka kota lawas. Sawise ke kota tua kula kesah ka Monas kanggo ketemu karo kulawrga kang ana ning Bogor lan Tanggerang.

Sawise ke Monas kula kesah Bekasi, Disana kula mampir ke imah sodara kula kang ana ning Bekasi. Wengie kula kesah ke Mall Metropolitan lan Bekasi Cyber Park bebarengan karo kulawarga gedhe kula. Esuk harinya kula olahraga karo kulawarga ning Kemang Pratama. Sawise kula nganter kaka kula ke stasiun gambir karna kepingin ke Semarang esuke kaka kula kuliah. Sawise ke stasiun kula kesah ka imah kulawarga kang ana ning Bintaro lan BSD. Esuke kula

Baca Juga : 50 Kata Kata Bebasan Bahasa Cirebon Terpopuler, Berguna Saat Berbicara dengan Orang Tua, Guru dan Orang Dihormati

Contoh 2: Cerpen Bahasa Cirebon

SAENE RERENCANGAN

Betapa bingahe dados tiyang sugih. Sedantene serba wonten, sedanten keinginan terpenuhi, keranten sedantene tersedia. Sepertos Rian, piyambeke pecil konglomerat. Kesah lan wangsul sekolah di anter sepur mewah sareng supir pribadi.

Sanadyan mekoten, piyambeke mboten sombong. Ugi sikap tiyang sepuhe, sampeyan sedanten sanget ramah lan mboten milih-milih lebet bergaul. Sepertos pados rencang-rencang Rian ingkang dugi teng griyane. Sampeyan sedanten nyambut sepertos keluargi. Sedados rencang-rencang Rian kathah ingkang betah ameng teng griyane Rian.

Rian selerese gadah rencang setia. Namine Reza, griyane maksih setunggal kelurahan sareng griyane Rian cumi sanes RT. Atanapi sampun kalih minggu Reza mboten ameng teng griyane Rian.

“Reza teng pundi ya Mi? Lami mboten muncul, limrahane unggal dinten piyambeke selalu dugi.” Taken Rian.

“mengkin gering” jawab Mimi

“Enggih mengkin ya Mi, upami mekoten mengke sonten kula bade ningal.” Wiraose semangat.

Sampun tigo kali ngetuk lawang griyane Reza, atanapi lami mboten wonten ingkang ngebuka. Lajeng, Rian taken teng tetangga Reza. Piyambeke palihan keterangan upami Reza sampun kalih minggu milet tiyang sepuh wangsul teng dusun. Miturut kabar Mama reza di-PHK saking tempat medamele. Rencanane sampeyan sedanten bade dados petani mawon. Sanadyan akhire ngorbanaken kepentingan Reza. Terpaksa Reza mboten saged nerasaken sekolah malih.

“Oh kasihan Reza” wiraose lebet hati.

Baca Juga : Contoh Teks Deskripsi dalam Bahasa Cirebon, Dari Tentang Hewan Sampai Tema Permainan Tradisional

Teng griya, Rian ngelamun. Piyambeke menggalihaken nasib rencange niku. Unggal wangsul sekolah piyambeke selalu murung.

“Wonten punapa, Yan? Sampeyan sepertose lesu. Mboten sepertos limrahe, upami wangsul sekolah selalu bungah!” Mama negur.

“Reza Ma.” Jawab Rian.

“Memangnya wonten punapa sareng rencange sampeyan niku. Gering?”

Rian menggeleng.

“Lantas?” Mama penasaran bade sumerep.

“Reza saniki sampun pindah griya. Miturut tetanggane Reza milet tiyang sepuhe wangsul teng dusun. Kabarnya Mamane di PHK, sampeyan sedanten bade dados petani mawon.”

Mama ningal pasuryan Rian ketingal tertegun sepertos kirang percanten sareng wiraose Rian.


“Upami Mama mboten percanten, taken kepados pak RT utawi tetanggae!” wiraos Rian.

“Teras punapa rencana sampeyan?” taken Mamae.

“kula harap Mama saged nulung Reza.”jawab Rian

“Maksud sampeyan?” Mama Rian heran.

“Kula purun Reza saged kumpul malih sareng kula!” Rian memohon kepados Mamae.

“Ya sampun upami mekoten. Atanapi sampeyan kedah ngilari alamat Reza teng dusun niku.”Wiraos Mama.

Kalih dinten kemudian, Rian berhasil palihan alamat griya Reza teng dusun. Piyambeke ngeraos bungah. Niki keranten berkat pertolongan pemilik griya ingkang pernah di kontrak keluargi Reza. Lajeng, Rian sareng Mamae dugi teng griya Reza. Atanapi lokasi griyane maksih mlebet, saged ditempuh sareng mlampah kalih kilometer. Kedugian kula sedaya disambut tiyang sepuh Reza sareng Reza piyambek. Betapa bungahe Reza ketemu sareng Rian. Semula Reza kaget sareng kedugian Rian, keranten Rian mboten nyukani kabar, upami bade dugi teng griyane Reza teng dusun.

“Pangapunten ya Za, kula mboten sempet nyukani kabar pados sampeyan!”

“Mboten punapa-punapa ingkang penting kula ngeraos bungah. Keranten kula sedaya saged ketemu malih!”

Sesampune wiraos cekap lami, Mama njelasaken tujuan kedugiane kepados tiyang sepuh Reza. Ternyata tiyang sepuh Reza mboten keberatan lan nyerahaken sedanten keputusan pados Reza piyambek.

“Meketen Za, kedugian kula sedaya teng riki, bade ngajak sampeyan supados purun milet kula sedaya teng Surabaya. Kula sedaya nganggep sampeyan niku sampun sepertos keluargi piyambek. Pripun Za punapa sampeyan purun?” taken Mama Rian.

“Soal sekolah sampeyan,” lanjut Mama “Sampeyan mboten angsal khawatir. Sedanten biaya pendidikan sampeyan kula ingkang nanggung.”

“Ya sampun, upami Mama Rian lan Rian ngehendaki meketen,kula bersedia. Kula ngucapaken katah matur suwun atas kebaikan Mama ingkang purun ngebantu kula.”

Lajeng, Rian bangkit saking tempat linggih, meluk Reza. Ketingal soca Rian berkaca-kaca. Keranten ngeraos bungah. Akhire sampeyan sedanten saged berkumpul malih. Ternyata sampeyan sedanten niku rencang sejati ingkang mboten terpisahkan.

Contoh 3: Cerpen Bahasa Cirebon

Perjuangan Mas Jarwo

Mas jarwo wong kampung kang pengen ngeraih cita – citae dadi penyanyi teng indonesia. Bagen melarat tapi mas jarwo duwe semangat kang gede kangge ngeraih cita – citae. Ning kampung mas jarwo menggawe dadi petani tapi bagen petani mas jarwo suarae merdu persis kaya artis penyanyi.

Pas tes balik menggawe mas jarwo liren sambil baca koran, ning koran niku ana audisi nembang awite mas jarwo bli peduli tapi dipikir – pikir maning mas jarwo pengen melu apa maning ning korane hadiane lumayan gede mas jarwo nyerita aken karo rabie mas jarwo iku pengen melu audisi nembang tapi rabie mas jarwo kurang mendukung sebab jare rabie mas jarwo, “ keluarga kita ku wong kampung dadi aja macem – macem toli bli bakal menang mending menggawe bae kang kruan” jare rabie. “aranekan wong usaha nok sapa weru bisa menang kan kang seneng ira kedik pendane kita menang” bales mas jarwo. “apa jare sampeyan bae” ngomong rabie. Bagen bli didukung rabie tetapi tekade mas jarwo wis bulet pengen melu audisi nembang. Isuk – isuk mas jarwo tangi bli ngomong maning ning rabine mas jarwo lunga teng kota kangge melu audisi, teng tempat audisi mas jarwo daftarnang diri karo peserta sejene. Mas jarwo sempat minder awite peserta sejene ganteng – ganteng lan ayu – ayu tapi mas jarwo tetep kudu tampil sampe gilirane mas jarwo nembang, mas jarwo sempet grogi saking akee penonton audisi nembang gen ditayangnang ning stasiun tv lokal keluargae mas jarwo anak rabie kaget deleng mas jarwo temu – temu ana teng tv. Ati rabie sada mengkel campur isin tapi pas mas jarwo nembangaken lagune pada meneng kabe kagum ngrongoaken suarae mas jarwo, rabie kang maue mengkel dadie melu kagum sampe – sampe terharu lan kagum ning lakie.

Mas jarwo bisa mragat nang lague meski grogi suarae tetep merdu krungu ning para juri. Juri – juri kang ngomentari berpendapat bagus soale jarang kang duwe suara unik mengkonon, penonton – penonton kang deleng pada tepuk tangan, tapi ana peserta sejene kang bagus maning mas jarwo ngrasa tersaingi tapi mas jarwo tetep percaya diri bae bari pasrah teng gusti allah mas jarwo wis berusaha semampue. Sampe ning pengumuman pemenang mas jarwo bari keluarga ning umah berdo’a bari menang sampe disebutaken mas jarwo bloli juara telu lan bloli juara siji tapi mas jarwo oli juara kali. Mas jarwo seneng lan sujud syukur serta bangga bisa sampe oli juara bagen dudu juara ke siji mas jarwo tetep bersyukur. Sewise melu audisi lomba nembang mas jarwo balik teng umae, pas balik warga pada mendelik awite mas jarwo gawa piala lan hadiah sejene pas sampe ning umah mas jarwo di sambut ning rabi karo anak – anake. Rabie jaluk maaf ning mas jarwo awite wis ngeremehaken mas jarwo.

Untuk Tema lainnya, akan dilanjutkan setelah hari ini…

Related posts