Cerita Rawa Pening dalam Bahasa Jawa (Rangkuman Singkat)

Cerita Jawa

Cerita Rawa Pening dalam Bahasa Jawa Singkat | Rangkuman Singkat Cerita Rawa Pening | Cerita Bahasa Jawa | Asal Usul |

Cerita Rawa Pening

Rawa Pening adalah tempat yang memiliki sejarah dan mitos yang kuat di Jawa. Ada banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal usul dan keajaiban yang terjadi di Rawa Pening. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi cerita-cerita menakjubkan tentang Rawa Pening dan melihat bagaimana legenda ini mempengaruhi budaya dan kepercayaan masyarakat setempat hingga saat ini. Mari kita menjelajahi dunia mistis Rawa Pening bersama.

Cerita Rawa Pening dalam Bahasa Jawa

Berikut adalah Cerita Rawa Pening dalam bahasa jawa yang disajikan dalam bentuk poin per poin, hal ini untuk mempermudaj pembaca:


 • Ana salah sijining dhusun jenenge dhusun Pathok. Pathok yaiku dhusun kang “gemah ripah loh jinawi“.
 • Nanging warga ing dhusun Phatok ora duwe rasa syukur marang Gusti Allah.
 • Ing sawijining dina, dhusun Phatok lagi ngadakake pesta panen raya. Salah sijine warga arep mecah woh pinang gawe campurane susur.
 • Anggone mecah yaiku di tataki wit kang tuwek lan warnane ireng banget. Jebule wit kayu iku awake naga Baru Klinting.
 • Awake Baru Klinting sing rupane naga ulo di kethok-kethok gawe pesta. Ora nyana, sukmane Baru Klinting ngetutno salah sijining warga dhusun Pathok.
 • Sukmane Baru Klinting jelmo dadi wong sing ganteng, gagah nanging radha reget, jenenge Jaka Bandung.
 • Pas lagi ana pesta, Jaka Bandung jaluk panganan, nanging di usir warga.
 • Jaka banjur mlaku ning dalan kalih mbok rondho. Mbok rondho nakoni Jaka, ngopo kuwi kok ketok lesu.
 • Jaka banjur nyritakake kedadean mau sing di usir warga mergo jaluk panganan ning acara pesta.
 • Mbok rondho ngajak Jaka ning omaha lan di wenehi mangan. Mbok rondho cerito ing dhusun pathok kuwi tandurane podho subur, wargae sugih-sugih.
 • Nanging podho serakah kabeh lan medhit. Mbok Rondho yo ora di undang ing pesta kuwi mergo ora sugih utawa mlarat lan rupane elek.
 • Sakwisi mangan, Jaka pesen maring Mbok Rondo yen ana suara gemuruh, mbo Rondo kudu melbu lesung, gowo enthong lan gowo keperluane sacukupe.
 • Lajeng Jaka Bandung budal ning pesta mane lan jaluk panganan mane. Nanging pancet wae ora di kei panganan lan di ilok-ilokne karo sekabehane warga sing ana ing pesta.
 • Akhire Jaka nantang sopo sing iso njabut sada sing mau di sembah ping pitu. Nanging ora ana sing iso njabut sadae.
 • Kabeh wong dhusun Pathok podo ngguyu karo tantangane Jaka Bandung. Bocah-bocah padha di kongkon narik sada kasebut. Nanging anehe ora ana sing iso njabut sada kasebut.
 • Banjur wong diwasa maju kanggo nyoba tantangane Jaka Bandung. Siji utawa loro wong podho gagal, mula dheweke nyoba narik sada kasebut bebarengan nanging gagal.
 • Jaka Bandung sing sukmae di isi Baru Klinting banjur nyentak. “He sakabehane wong dhusun Pathok, rungokna! Aku iku naga gedhe sing di kethok banjur di pangan ing pesta!
 • “Nanging nalika aku teka jaluk sawetara daging, ora di wenehi merga aku ora katon kaya iki! Saiki aku teka lan bakal ngukum kowe kabeh.”
 • Wong desa padha ngerti kesalahane, nanging wis telat. Ing wektu sing padha, Jaka Bandung nyopot tongkat kasebut.
 • Saka bekas tongkat kasebut, mili banyu sing deres banget di barengi gemuruh kan banter. Banjir gedhe wis teka, kabeh desa lan wong desa padha klelep.
 • Sing slamet namung wong siji yaiku mbok rondho sepuh sing wis nulung Jaka Bandung.
 • Sumbere banyu sing gedhe kuwi isih ana nganti saiki yaiku sing jenenge Tlaga Rawa Pening.
 • Baru Klinting wujude dadi ula naga sing gedhe maneh lan manggon ana ningsore Tlaga Rawa Pening. Naga gedhe kuwi saiki dadi sing njaga Tlaga Rawa Pening.

Rangkuman Cerita Rawa Pening dalam Bahasa Jawa Singkat

Berikut adalah rankuman singkat kisah Rawa Pening dalam bahasa jawa yang disajikan dalam bentuk poin per poin, hal ini untuk mempermudaj pembaca:


 • Alkisah setunggaling tiyang nem-neman berwujud naga naminipun Baru Klinting dipunkengken bapanipun kangge bertapa ing gumuk tugur. Piyambakipun dipun janjikaken dados manungsa sasampunipun masa pertapaanipun bibar. Ing celak/caket gumuk tugur wonten dhusun ingkang makmur sanget nanging pendudukipun angkuh lan jahat.
 • Baru Klinting ingkang sampun dados manungsa dugi dhateng dhusun lan nantang para penduduk kangge mencabut setunggaling lidi ingkang ditancapkan dhateng siti. Penduduk nampi tantangan kasebat nanging mboten wonten setunggal nggih ingkang angsal mencabut setunggaling lidi. Pungkasanipun Baru Klinting mencabut lidi kasebat lan keluarlah toya ingkang memancar deres sanget saking lebeting siti. Ndadak dhusun kasebat tenggelam sareng pendudukipun lan dadosa telaga ingkang wiyar kaliyan nami Rawa Pening

Penutup

Dengan demikian, kita telah menjelajahi cerita-cerita Bahasa Jawa tentang Rawa Pening dan melihat bagaimana mitos ini mempengaruhi budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Kita telah melihat bagaimana cerita-cerita tersebut membentuk sejarah dan budaya daerah dan bagaimana mereka masih relevan hingga saat ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang Rawa Pening dan cerita-cerita yang ada di sekitarnya.

Related posts