2022 Caption Sunda, Bijak, Lucu, Nyindir, Sedih, Baper, Cinta dan Lainnya

Caption Sunda

Caption Sunda | Caption Sunda Kasar | Caption Sunda Lucu | Caption Sunda Ngakak | Caption Sunda Cinta | Caption Sunda Nyeri Hate | Caption Sunda Sindiran Pedas | Caption Sunda Nyindir | Caption Sunda Sedih | Caption Sunda Baper |

Caption Sunda Kasar

 • Sacangreud pageuh sagolek pangkek.” (Apa yang kita lakukan harus di iringi dengan komitmen dan konsisten)
 • Asih henteu dumasar kana penampilan alus, kaéndahan raray anjeun, kabeungharan anjeun sareng karya anjeun.” (Cinta itu tidak berpatokan pada ketampanan, cantiknya parasmu, banyaknya hartamu, dan pekerjaanmu)
 • Sateuacan masihan nasehat dina cariosan salira, pasihan maranehanana nasehat ku sikep salira.” (Sebelum memberi nasihat dengan ucapanmu, berilah mereka nasihat oleh sikapmu)
 • Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana.”(Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya)
 • Aya kahayang bari jeung teu dibarengan ku usaha mah sarua jeung ngabodor.” (Punya keinginan tapi sambil tidak disertai dengan usaha sama saja dengan bercanda)
 • Hirupmah heuheuy jeung deudeuh, lamun teu heuheuy nya deudeuh.” (Hidup ini antara bahagia dan sedih, kalau tidak bahagia ya sedih.)
 • Entong sakali-kali nyerah lamun salira rumaos masih keneh aya rasa sanggup!” (Jangan sekali-kali menyerah, jika kalian merasa masih sanggup)
 • Gusti moal sare.” (Tuhan tidak pernah tidur)
 • Urang miskin lain sabot teu ngagaduhan harta, nanging sabot urang atos kaleungitan mikacinta tina keluargi.” (Orang miskin bukanlah ketika tak mempunyai harta, tetapi ketika kita telah kehilangan cinta dari keluarga)
 • Mun teu ngopek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih.” (Agar menjadi bisa, kita harus terus mencari tahu dan belajar tentang suatu hal tersebut)
 • Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh.” (Harus saling mencintai, memberi nasihat, dan mengayomi.)
 • Hirup mah ulah loda gaya tapi kudu loba duit.” (Hidup itu jangan banyak gaya tapi harus banyak duit)
 • Terkadang pami cinta geus melekat, tai ucing oge karasa nikmat siga cokelat.” (Terkadang kalau cinta sudah melekat, tahi kucing pun terasa nikmat ibarat cokelat)
 • Gagalna mangrupikeun konci pikeun kasuksésan sareng unggal kasalahanna ngajarkeun urang pangaweruh.” (Kegagalan adalah kunci kesuksesan. Setiap kesalahan mengajarkan kita ilmu)
 • Gusti bakal nyayogikeun jalan pikeun anu hoyong nuturkeun jalurna.” (Tuhan akan memberikan jalan bagi orang yang mau mengikuti jalan-Nya)
 • Se’acan urang ngeluh kana ka-emaman anu bade ku urang tuang, cobi pikirkeun ka marenehana, jalmi-jalmi anu henteu pernah boga kadaharan pikeun di tuang.” (Sebelum kita mengeluh mengenai apa yang dimakan, coba kita bayangkan sejenak orang-orang yang tidak memmpunyai makanan sama sekali)
 • Bobot pangayun timbang taraju.” (Apa yang akan kita lakukan harus dipertimbangkan terlebih dahulu)
 • Sagala masalah nu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun anjen, nanging eta kanggo nguji sabaraha kuat anjen tiasa nahana.” (Semua masalah yang datang hari ini, bukanlah untuk menjatuhkan kalian, melainkan untuk menguji seberapa kuat kalian bisa menahannya)
 • Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna ogé sorangan nanging anggeur katémbong masihan cahyana.” (Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya)

Caption Sunda Lucu

 • Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok.” (Harus punya tekad dan semangat yang pantang mundur)
 • Sanajan teu lumpat, tapi ulah cicing.” (Biarpun tidak berlari, tapi janganlah diam)
 • Napsu nyaeta hiji perkawis anu mipiboga sipat samentara nu lewih langkung direseupan, tibatan perkawis-perkawis anu langgeng.” (Nafsu adalah suatu hal yang bersifat sementara yang lebih dulu disukai, daripada hal-hal yang abadi)
 • Mun geus johnamah moal kamana ieuh.” (Kalau sudah jodoh tidak bakal lari ke mana)
 • Ulah nepika ngajadikeun cinta matak poho kana sagalana, komo nepika poho ka nu maha kawasa, asa ku kabina-bina.” (Jangan sampai menjadikan cinta membuat lupa pada semuanya, apalagi sampai lupa pada yang maha kuasa)
 • Bisa teh karena biasa, urang moal bisa ngangeuskeun masalah lamun teu biasa keuna masalah.” (Bisa itu karena biasa, kita enggak akan bisa menyelesaikan masalah kalau tidak biasa kena masalah)
 • Ek sakumaha wae beuratna pagawean, bakalan hampang lamun henteu di pigawean.” (Seberat apapun pekerjaan, akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan)
 • Jadikeun kahirupan di dalam dunia kaya-kaya keur ngumbara atawa ngaliwat dina hiji jalan.” (Jadikanlah kehidupan di dunia seperti pengembaraan atau seperti melewati suatu jalan)
 • Kalakuan ngukur baju sasereg awak.” (Jangan hanya melihat seseorang dari luarnya saja)

Caption Sunda Ngakak

 • Sakabeh perjalanan nu teu di hareupkeun pasti bakal sae dina palebah tung-tungna kitu oge lamunmah keur alus milikna.” (Semua perjalanan yang tidak diharapkan pasti bakal indah pada waktunya. Itu juga kalau lagi beruntung)
 • Jaga kalakuan anjeun, ulah sombong pikeun kakuatan, jabatan atanapi kasang tukang saha anjeun.” (Jagalah selalu kelakuanmu, jangan sombong atas kekuatan, kedudukan atau latar belakang siapa dirimu)
 • Jalmi tiasa suksés, margi gaduh seuéur cara. Sedéngkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seuéur téuing alésan.” (Orang bisa sukses karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal karena dia punya banyak sekali alasan.)
 • Ulah waka sombong lamun acan bisa balap motor bari di konci setang mah.” (Jangan dulu sombong kalau belum bisa balap motor sambil di kunci setang)
 • Hirup ieu kedah dimimitian ku kalawan du’a sarta ditutup ku rasa sukur.” (Hidup ini harus diawali dengan doa dan ditutup dengan rasa syukur)
 • Mulai sekaran, abdi mau nambulan semen biar strong.” (Mulai sekarang aku mau ngemil semen biar kuat)
 • Kudu hade gogod hade tagog.” (Kita harus menjaga tingkah laku diri yang baik)
 • Paradaban sareng elmu sami pentingna pikeun ngudag kahirupan dunya.” (Adab maupun ilmu sama pentingnya untuk mengejar kehidupan dunia)
 • Lamun hirup ulah lempeng-lempeng teuing meni jiga jidar.” (Kalau hidup jangan lurus-lurus amat seperti penggaris)
 • Dina mikacinta, lamun aya hiji perkawis anu lepat, mending dipilarian jalan kanggo ngabenerkeunana, tibatan sibuk milarian saha bae anu kedah di salahkeun.” (Dalam percintaan, kalau ada sesuatu yang salah, lebih baik mencari jalan untuk memperbaikinya daripada sibuk mencari siapa yang harus disalahkan)

Caption Sunda Cinta

 • Urang tanpamu bagaikan sangu koneng leungit karetna, ambyarrr.” Artinya: Aku tanpamu, bagaikan nasi kuning hilang karetnya, ambyarrr.
 • Maneh mah sedih mun maca buku novel tragedi, kuring mah sedih mun maca buku tabungan.” Artinya: Kamu tuh sedih pas baca buku novel tragedi, kalau aku sedih pas baca buku tabungan aku.
 • Sakumaha berat na pagawean, bakal lewih hampang lamun teu di gawean.” Artinya: Seberat apapun pekerjaan, akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan.
 • Nginjem kabogoh lah sapoe we atuh, hayang malam mingguan.” Artinya: Pinjem pacar satu hari, pengen malam mingguan.
 • Ceuk Umi kudu loba sabar, ulah loba salto.” Artinya: Kata Umi harus banyak sabar, jangan banyak salto.
 • Ngahaja teu mandi, biar terlihat cantik alami.” Artinya: Sengaja nggak mandi, biar kelihatan cantik alami.
 • Abdi mah jalmina cicingeun, upami nyalira da jarang ngobrol.” Artinya: Aku mah orangnya pendiem, kalau lagi sendiri juga jarang ngobrol.
 • Ari maneh jelema atawa kalkulator? Meni henteu menang salah.” Artinya: Kamu itu orang atau kalkulator? Sampe nggak boleh salah.
 • Sabar bro, rejeki mah nuturkeun, ngan kadang kasusah sok nyalip dina kenca.” Artinya: Sabar bro, rejeki itu selalu ngikutin. Cuma kadang kesusahan suka nyalip dari sebelah kiri.
 • Ngopi heula atuh lur ngameh ngaburicak matana.” Artinya: Ngopi dulu, biar matanya melek.

Caption Sunda Nyeri Hate

 • Bisa teh karena biasa, urang moal bisa ngangeuskeun masalah lamun teu biasa keuna masalah.” Artinya: Bisa itu karena biasa, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau tidak biasa kena masalah.
 • Nu ngarana hirup mah loba cobaan. Mun loba saweran eta ngarana dangdutan.” Artinya: Yang namanya hidup mah banyak cobaannya. Kalo banyak saweran, itu namanya dangdutan.
 • Hirup itu harus loba seuri, iar keliatannya teh bagja alias senang. Gitu, meskipun mah hate keur notog titajong boleksek.” Artinya: Hidup itu harus banyak tertawa agar terlihat senang dan bagahia meskipun hati sedang dalam keadaan gundah.
 • Lur inget hirup mah teu bisa sagala instant. Mun haying instant ninyuh mie weh.” Artinya: Sobat ingat hidup itu enggak bisa instant. Kalau mau serba instant seduh mie aja.
 • Lamun hirup ulah lempeng-lempeng teuing meni jiga jidar.” Artinya: Kalau hidup jangan lurus-lurus amat seperti penggaris.
 • Aya kahayang bari jeung teu dibarengan ku usaha mah sarua jeung ngabodor.” Artinya: Punya keinginan tapi sambil tidak disertai dengan usaha sama saja dengan bercanda.
 • Ulah patah semangat usaha teh, inget cicileun masih panyang.” Artinya: Jangan patah semangat terus berusaha, inget cicilan masih panjang.
 • Sakabeh perjalanan nu teu di hareupkeun pasti bakal sae dina palebah tung-tungna kitu oge lamunmah keur alus milikna.” Artinya: Semua perjalanan yang tidak diharapkan pasti bakal indah pada waktunya. Itu juga kalau lagi beruntung.
 • Sing inget! Jalma nu embung gagal saukur maranehna anu teu boga haq pikeun sukses. Artinya: Ingat! Orang yang tidak mau gagal cuma mereka yang tidak berhak untuk sukses.
 • Mun teu ngopek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih” Artinya: Agar menjadi bisa, kita harus terus mencari tahu dan belajar tentang suatu hal tersebut.

Caption Sunda Sindiran Pedas

 • Jaman ayeuna mah ulah percaya kitu wae kana foto profil di media sosial, loba bohongna. Ngan foto KTP nu paling jujur salila ieu.” Artinya: Zaman sekarang jangan percaya gitu sama foto profil di media sosial, banyak boongnya. Cuma foto KTP yang paling jujur selama ini.
 • Ah ayeuna mah moal update status di Facebook teh bisi loba nu ngomen.” Artinya: Ah hari ini enggak update status di Facebook takut banyak yang komen.
 • Hampura moal bisa males inbox dekah keur sare.” Artinya: Maaf enggak bisa bales inbox lagi tidur.
 • Hampura pulsa maneh teu mahi keur ningali foto uing.” Artinya: Maaf pulsa kamu tidak cukup untuk melihat foto saya.
 • Nu acan update status hujan badag sok gera update status bisai kaburu raat.” Artinya: Yang belum update status ujan deras buruan update keburu reda.
 • Tadinya ek mandi, pas ngaca eh manis keneh, ah tamas we” Artinya: Tadinya mau mandi, pas ngaca eh masih manis, ya udah cuci muka saja”
 • Mun aya nu neangan urang, bejakeun: teangan we urang di google” Artinya: kalau ada yang nyariin aku, kasih tau: cari aja aku di google.
 • Ek sakumaha wae beuratna pagawean, bakalan hampang lamun henteu dipigawean” Artinya: Seberat apapun pekerjaan, akan terasa ringan jika tidak dikerjakan.
 • Teu kengking diganggu, nuju teu damang. Nyuhunkeun doanya saja sing enggal damang sareng hoyong di tenggok sabari dicecepan artos.” Artinya: Jangan diganggu, lagi sakit. Minta doanya aja biar cepet sembuh sama pengen dijenguk sambil diamplopin duit.
 • Lamun indit sakola kabeurangan terus ditanya ku guru ‘kunaon ai maneh kabeurangan?’
 • Bejakeun weh: ‘lalakon mah datangna pandeuri.'” Artinya: Kalau berangkat sekolah kesiangan terus ditanya guru: ‘kenapa datang kesiangan?’

Caption Sunda Nyindir

 • Babaturan nyaeta manehna anu sok nginjeuman duit bari tara daek dibayar.” Artinya: Sahabat adalah dia yang suka minjemin uang namun tidak pernah mau dibayar.
 • Tetep seuri sanajan hate nalangsa adalah ciri-ciri jalma anu hebat, kuat tur loba jerawat.” Artinya: Tetap tersenyum meskipun hatinya sedang bersedih adalah ciri-ciri dari orang yang hebat, kuat dan banyak jerawat.
 • Ek sakumaha wae beuratna pagawean, bakalan hampang lamun henteu di pigawean.” Artinya: Seberat apapun pekerjaan, akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan.
 • Jaman ayeuna mah ulah percaya kitu wae kana foto profil di media sosial, loba bohongna! Ngan foto KTP nu paling jujur salila ieu.” Artinya: Jaman sekarang jangan percaya begitu saja sama foto profil di media sosial, banyak boongnya! Cuma foto KTP yang paling jujur selama ini.
 • Ulah waka sombong lamun acan bisa balap motor bari di konci setang mah.” Artinya: Jangan dulu sombong kalau belum bisa balap motor sambil di kunci setang.
 • Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna ogé sorangan nanging anggeur katémbong masihan cahyana.” Artinya: Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.
 • Sateuacan masihan naséhat dina cariosan salira, pasihan maranehanana naséhat ku sikep salira.” Artinya: Sebelum memberi nasehat dengan ucapanmu, berilah mereka nasehat oleh sikapmu.
 • Hirup mah ulah loda gaya tapi kudu loba duit.” Artinya: Hidup itu jangan banyak gaya tapi harus banyak duit.
 • Hirup mah ulah sok loba kahayang lur, komo deui lamun masih menta kakolot mah.” Artinya: Hidup itu jangan banyak inginnya, apalagi masih minta sama orangtua.
 • Bobot pangayun timbang taraju.” Artinya: Apa yang akan kita lakukan harus dipertimbangkan terlebih dahulu

Caption Sunda Sedih

 • Hirupmah heuheuy jeung deudeuh, lamun teu heuheuy nya deudeuh.” (Hidup ini antara bahagia dan sedih, kalau tidak bahagia ya sedih.)
 • Tetep seuri sanajan hate nalangsa adalah ciri-ciri jalma anu hebat tur kuat.” (Tetap tersenyum meskipun hatinya sedang bersedih adalah ciri-ciri dari orang yang hebat dan kuat.)
 • Mun teu ngopek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih.” (Agar menjadi bisa, kita harus terus mencari tahu dan belajar tentang suatu hal tersebut.)
 • Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok.” (Harus punya tekad dan semangat yang pantang mundur.)
 • Sanajan teu lumpat, tapi ulah cicing.” (Biarpun tidak berlari, tapi janganlah diam.)
 • Jaga kalakuan anjeun, ulah sombong pikeun kakuatan, jabatan atanapi kasang tukang saha anjeun.” (Jagalah selalu kelakuanmu, jangan sombong atas kekuatan, kedudukan atau latar belakang siapa dirimu.)
 • Tiasa sukses, margi gaduh seueur cara. Sedéngkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seuéur teuing alesan.” (Orang bisa sukses karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal karena dia punya banyak sekali alasan.)
 • Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana.” (Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya)
 • Aya kahayang bari jeung teu dibarengan ku usaha mah sarua jeung ngabodor.” (Punya keinginan tapi sambil tidak disertai dengan usaha sama saja dengan bercanda.)
 • Sagala masalah nu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun anjen, nanging eta kanggo nguji sabaraha kuat anjen tiasa nahana.” (Semua masalah yang datang hari ini, bukanlah untuk menjatuhkan kalian, melainkan untuk menguji seberapa kuat kalian bisa menahannya.)
 • Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna oge sorangan nanging anggeur katémbong masihan cahyana.” (Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.)
 • Hirup ieu kedah dimimitian ku kalawan du’a sarta ditutup ku rasa sukur.” (Hidup haruslah dimulai dengan doa serta diakhiri dengan rasa syukur.)
 • Aya kahayang bari jeung teu dibarengan ku usaha mah sarua jeung ngabodor.” (Punya keinginan tapi sambil tidak disertai dengan usaha sama saja dengan bercanda)
 • Hirup itu harus loba seuri, iar keliatannya teh bagja alias senang. Gitu, meskipun mah hate keur notog titajong boleksek”. (Hidup itu harus banyak tertawa agar terlihat senang dan bahagia, meski hati sedang dalam keadaan gundah.)
 • Ulah nepika ngajadikeun cinta matak poho kana sagalana, komo nepika poho ka nu maha kawasa, asa ku kabina-bina”. (Jangan sampai menjadikan cinta membuat lupa pada semuanya, apalagi sampai lupa pada yang maha kuasa.)

Caption Sunda Baper

 • Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana.” (Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.)
 • Hirupmah heuheuy jeung deudeuh, lamun teu heuheuy nya deudeuh.” (Hidup ini antara bahagia dan sedih, kalau tidak bahagia ya sedih.)
 • Kalakuan ngukur baju sasereg awak.” (Jangan hanya melihat seseorang dari luarnya saja.)
 • Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna oge sorangan nanging anggéur katémbong masihan cahyana.” (Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.)
 • Jalmi tiasa sukses, margi gaduh seueur cara. Sedéngkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seueur teuing alesan.” (Orang bisa sukses karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal karena dia punya banyak sekali alasan.)
 • Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh.” (Harus saling mencintai, memberi nasihat, dan mengayomi.)
 • Lakukeun naon anu urang sanggup, teras tinggalkeun ka Gusti.” (Lakukan yang kita bisa, setelahnya serahkan kepada Tuhan.)
 • Jaga kalakuan anjeun, ulah sombong pikeun kakuatan, jabatan atanapi kasang tukang saha anjeun.” (Jagalah selalu kelakuanmu, jangan sombong atas kekuatan, kedudukan atau latar belakang siapa dirimu.)
 • Kudu bageur pikeun diri anjeun, kulawarga, sareng sadaya mahluk sasama anjeun. (Bersikap baiklah untuk diri sendiri, keluarga, dan semua sesama makhluk hidup.)
 • Paradaban sareng elmu sami pentingna pikeun ngudag kahirupan dunya.” (Adab maupun ilmu sama pentingnya untuk mengejar kehidupan dunia.)
 • Gagalna mangrupikeun konci pikeun kasuksésan sareng unggal kasalahanna ngajarkeun urang pangaweruh.” (Kegagalan adalah kunci kesuksesan. Setiap kesalahan mengajarkan kita ilmu.)
 • Gusti moal sare.” (Tuhan tidak pernah tidur.)

Related posts