Apa Arti Peribahasa (Pepatah)Main tedeng aling-aling?

PERIBAHASA PEPATAH

Apa Arti Peribahasa | Pepatah | Main tedeng aling-aling | Makna Peribahasa | Peribahasa Indonesia | peribahasa jawa


Apa Arti Peribahasa (Pepatah)Main tedeng aling-aling?

Jawabannya adalah

• Kelakuan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi.


Related posts